Tilityshinnan noston taustalla liiketoiminnan onnistuminen ja säästötoimenpiteet

Valion hallitus päätti korottaa osuuskunnille maksettavaa maidon tilityshintaa marraskuun alusta kaksi senttiä tavanomaiselle maidolle ja sentin luomumaidolle. Elokuussa päätimme maksaa lisähintaa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vastaanotetulle maidolle. Hinnankorotukset ja alkuvuodelta maksettu lisähinta perustuvat maitotuoton kasvuun, joka on saavutettu Valion liiketoiminnan ja säästötavoitteiden onnistumisella. Jälkitilin tasosta päätetään myöhemmin, kun koko vuoden tulos on selvillä.

Valion maitotuotto on viimeisten viiden vuoden aikana noussut noin 20 prosenttia, mikä on kuluvana vuonna mahdollistanut tilityshinnan kasvattamisen. Valio maksaa mahdollisimman suuren osuuden maitotuotostaan tilityshintana osuuskunnille. Venäjä-pakotteiden jälkeen Valio maksoi osuuskunnille viiden vuoden ajan korkeampaa tilityshintaa kuin mitä tienasimme markkinoilta. Lähivuosina olemme joutuneet kuromaan umpeen tätä lovea kassassa.

Mitkä asiat ovat parantaneet maitotuottoamme?

Valiolla on vuodesta 2018 ollut käynnissä #2021-säästöohjelma, jolla on haettu kustannussäästöjä ja lisätuottoja lukuisten eri projektien avulla. Työ on tuottanut tulosta. Nykyinen ohjelma päättyy vuoden lopussa, mutta Valion toiminnan edelleen tehostaminen jatkuu, kun #2021-ohjelmalle tulee ensi vuonna jatkoa.

Myös sopimustuotanto ja maitomäärien hyvä hallinta ovat tukeneet maitotuoton kehitystä. Kun tehtaisiin tulevien maitomäärien ennustetarkkuus on parantunut, jalostuskapasiteettimme on riittänyt paremmin lisäarvojauheille. Niiden maitotuotto on merkittävästi perusjauheita parempi. Jos maitoa olisi tullut enemmän, olisimme joutuneet tekemään niin sanottua ohjausjuustoa ja enemmän bulkkijauhetta maidon läpimenon varmistamiseksi. Myös hyvät uutuudet ja onnistunut hinnoittelu ovat parantaneet maitotuottoa. Esimerkiksi Valio Oltermanni® Monterey Jack on myynyt niin hyvin, että olemme saaneet ponnistella riittävän valmistusmäärän turvaamiseksi. Valio kanelikreemi ja kermainen kantarellikastike ovat uutuuksia, joissa ei ole vielä hintakilpailua, ja niissä on kuluttajien arkea helpottavaa lisäarvoa. Valio Oddlygood® Barista kaurajuoma korvapuustissa meillä on ollut ennakoitua kolme kertaa suurempi myynti.

Maitotuoton kasvun taustalla on myös maidon maailmanmarkkinahintojen suotuinen kehitys. Kysyntä maailmanmarkkinoilla on säilynyt hyvänä ja varsinkin maitorasvan kysyntä on ollut vahvaa jouluajan lähestyessä. Hyvää kysyntääkin merkittävämpi tekijä maailmanmarkkinoiden kannalta on tarjonnan maltillinen kehitys. Kun maitoa on tarjolla vähemmän, sen hinta on parempi.

Kustannusnousu maitotiloilla jatkuu edelleen kovana. Koronarajoitusten hellitettyä energiantuotanto ei ole pysynyt lisääntyneen kysynnän tahdissa, mikä on nostanut etenkin polttoaineiden hintoja. Sähkön hinnan nousun taustalla näyttää olevan myös päästökauppa. Energian korkea hinta näkyy lannoitteiden hinnoissa, johon vaikuttaa lisäksi muun muassa Kiinan päätös rajata lannoitteiden raaka-aineiden vientiä maasta. Maitotilojen kustannuksissa näkyvä tekijä on lisäksi rehujen hinnan nousu, jonka takana on osin viime kesän huono viljasato. Maailmanmarkkinoilla rehujen hintojen nousun taustalla on etenkin Kiinan kova kysyntä.

Tulevien kuukausien osalta maitomarkkinoiden näkymät ovat suhteellisen positiiviset, mutta kysynnän ja tarjonnan tasapaino on herkkä ja tilanteet voivat muuttua nopeastikin. Valion tavoitteena on edelleen nouseva maitotuottokehitys.

 • VESA KAUNISTO - Hallituksen puheenjohtaja, Valio Oy

  VESA KAUNISTO

  Hallituksen puheenjohtaja
  Valio Oy


 • ANNIKKA HURME - Toimitusjohtaja , Valio Oy

  ANNIKKA HURME

  Toimitusjohtaja
  Valio Oy


Katsaukset
Sanoilla on väliä
Katsaukset
Veturin voimalla eteenpäin
Katsaukset
Maitoa tarvitaan jatkossakin meillä ja maailmalla