Teknologia muuttaa maitoalaa

Tietojärjestelmien automatiikka ja robotit tulevat maitotiloille, hankintaosuuskuntiin ja Valiolle.

Yleisessä julkisessa ja eri toimialojen keskusteluissa on viime vuosina puhuttu paljon automaation, ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn tulemisesta osaksi arkista tekemistä ja ympäröivää maailmaa.

Muutos tekemisen tavoissa voi olla jopa samaa suuruusluokkaa kuin silloin, kun sähköt tulivat ja muuttivat ihmisten elämää kaikessa.

Tietojärjestelmät automatisoituvat. Asioita, joita nyt tekee ihminen, tekevät tulevaisuudessa ohjelmistorobotit. Sellainen voi olla esimeriksi tietojärjestelmäohjelma, joka tekee joitakin sille ohjelmoituja ja opetettuja tehtäviä. Tekoälystä puhutaan, kun ohjelma muistaa aikaisemmin tekemiään tehtäviä ja ottaa niistä opikseen tulevia tehtäviä tehdessään.

Ohjelmistorobotiikka tullee tavalla toi toisella mukaan lähes kaikkeen. Taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävien, kuten laskujen automaattisen tiliöinnin, tiettyjen kirjanpidon tarkastusten tekemisen, laskujen käsittelyn, tarkastus-hyväksymiskiertoon laittamisen jne. voi hyvin kuvitella jo muutaman vuoden päästä tapahtuvan hyvin eri tavalla kuin nyt.

Muutosta tapahtuu myös esimerkiksi henkilöstöhallinnon tehtävissä, kuten palkanlaskennassa ja työajanseurannassa sekä yritysten myynnin ja markkinoinnin tehtävissä, unohtamatta tuotannollista toimintaa.

Tietojärjestelmien automatiikka ja robotit tulevat myös maitoalalle – niin maitotiloille, hankintaosuuskuntiin kuin Valiolle.

Osuuskunnissa mietimme ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia taloushallinnon ja maidontilityksen toiminnassa sekä esimerkiksi Valmakauppojen toiminnassa.

Ensimmäisiä pieniä tehtäviä robotti ihan varmasti tekee jo ensi vuonna, mutta kahden tai neljän vuoden päästä moni tekemisen tapa on muuttunut ihan erilaiseksi kuin nyt.

Maitotilayrityksissä voi kuvitella tekemisen muuttuvan myös paljon lähitulevaisuudessa.

Maitotilayrittäjät ovat ottaneet Suomessa teknologiaa rohkeasti käyttöön tähänkin saakka ja niin tapahtunee myös tulevaisuudessa.

Kokonaismaitomäärästä robotit lypsävät Suomessa muihin maihin verrattuna erittäin paljon. Tietojärjestelmien ohjelmistorobotiikan voi helposti kuvitella maitotiloilla samoissa tehtävissä kuin muillakin aloilla, eli esimerkiksi aiemmin kerrotuissa laskujen käsittelyssä ja maksamisessa, kirjanpidossa tai vaikka palkatun työvoiman palkka- ja muissa henkilöstöasioissa. Toimialan kehittymistä tapahtunee maataloustukiasioihin liittyen.

Vain mielikuvitus on rajana mietittäessä, miten automaatio, ohjelmistorobotiikka tai tekoäly muuttaa peltojen viljelysuunnittelun, eläinten ruokinnan, maitomäärien kehittymisen ja lehmien hyvinvoinnin seurantaa sekä näiden yhteisvaikutusten analysointia ja käytännön muutostoimenpiteiden tekemistä.

Katso lisää artikkeleita

Katsaukset
Sanoilla on väliä
Katsaukset
Veturin voimalla eteenpäin
Tavataan Valiolla
Brändien avulla parempaa bisnestä