Suunnittele tilan arki sujuvaksi

Maitotilayrityksen työskentelyyn saadaan sujuvuutta suunnittelemalla työtehtävät ja niiden tekijät. Sujuvuus lisää sekä ihmisten että eläinten hyvinvointia.

Tutkimusten mukaan sujuvuus lisää työhyvinvointia maitotiloilla. Sujuvuutta syntyy suunnittelemalla maitotilan arkea niin, että tehtävät suoritetaan ajallaan ja vapaa-aikaakin jäisi.

Sujuvuus lisää paitsi ihmisten, myös eläinten hyvinvointia ja terveyttä, mikä taas näkyy tuotoksessa ja lopulta tilan taloudessa.

”Jos työvaiheita jää väliin esimerkiksi kiireen tai suunnittelemattomuuden takia, eläimet eivät voi niin hyvin kuin olisi mahdollista. Naudat rakastavat rutiineja ja tasaisia oloja”, kehityspäällikkö Elisa Uusi-Heikkilä Osuuskunta Tuottajain Maidosta sanoo.

Maitotilayrittäjän tulee pohtia tarkasti, millaisia töitä tilalla tulee tehdä, miten ne suoritetaan, mitä rakennuksilta ja koneilta vaaditaan sekä millaisia työntekijöitä tarvitaan.

”Tämä on yrittäjän jatkuvaa työtä, jota ei voi tehdä vain kerran vuodessa tai pihattoa suunniteltaessa”, Uusi-Heikkilä huomauttaa.

Fyysisiä tehtäviä kannattaa sälyttää koneille, mutta esimerkiksi tiedon ja eläinten hyvinvoinnin seuraamista koneet eivät voi hoitaa. Siksi yksi tärkeimmistä suunniteltavista asioita on työvoiman tarve.

Monesti työvoima-asiaa pohditaan vasta sitten, kun rakennukset on jo rakennettu valmiiksi ja koneet hankittu.

”Monesti työvoima-asiaa pohditaan vasta sitten, kun rakennukset on jo rakennettu valmiiksi ja koneet hankittu. Työvoiman suunnittelu pitäisi kuitenkin ottaa huomioon rakennusvaiheen alussa – lypsyrobotti kun ei siemennä, hoida vasikoita tai huolehdi kuivituksesta”, Uusi-Heikkilä korostaa. Työvoiman suunnittelu on erityisen tärkeää nykyään, kun työvoiman saatavuus on vaikeaa, ja maitotilayrittäjä saattaa joutua kouluttamaan työntekijöitään pitkälti itse.

Luotettavat työntekijät kannattaa sitouttaa ja palkita

Hyvästä työntekijästä kannattaa pitää kiinni. Siinä auttaa, että tehtävät ovat selkeitä ja työ sujuvaa. Työntekijää kannattaa sitouttaa tilan toimintaan antamalla vastuuta sekä kertomalla tavoitteista ja niiden toteutumisesta.

”On tärkeää myös palkita hyvä työntekijä esimerkiksi rahabonuksella tai yhteisellä tekemisellä, kuten retkellä tai ulkona syömisellä”, Uusi-Heikkilä vinkkaa.

Luotettavat työntekijät, jotka tuntevat ja osaavat tilan tehtävät, mahdollistavat yrittäjän lomat ja muun vapaa-ajan. Se on kriittisen tärkeää jaksamisen kannalta.

”Työvoimaa tulee olla riittävästi. Jos uurastetaan päivästä toiseen minimimäärällä ihmisiä, tilan rutiinit ovat vaarassa esimerkiksi jonkun sairastuessa”, Uusi-Heikkilä neuvoo. Maitotilayrittäjän kannattaa harkita myös joidenkin töiden, kuten lietteenajon tai kirjanpidon, ulkoistamista.

Työohjeet selkeyttävät ja sujuvoittavat työpäivien kulkua, mutta ne myös lisäävät turvallisuutta ja eläinten hyvinvointia. Työohjeet on tärkeä saattaa kaikkien tilalla työskentelevien tietoon suullisesti mutta myös kirjallisesti esimerkiksi infotauluina navetan seinässä. Nykyään tietoa voi yrittäjien ja työntekijöiden välillä siirtää näppärästi myös kännykän sovelluksin.

Lisäksi ihan päivittäin tulee kiinnittää huomiota kaikenlaiseen tiedonkulkuun: avoin, suora ja selkeä vuorovaikutus sekä viestintä kasvotusten, kirjallisesti tai vaikka puhelimella on avain tuottavaan mielekkääseen toimintaan ja työhyvinvointiin.

Teksti: Susanna Cygnel

Työ ja terveys
Avoimuus työnantajan valttina
Työ ja terveys
Tukitoimet auttavat jaksamaan ja kehittymään
Työ ja terveys
Resilienssiä voi vahvistaa läpi elämän