Satsaa ruokinnan suunnitteluun

ProAgrian uudistuvat palvelut yhdistävät toimivan ruokinnan ja tuottavimmat toiminta- ja hoitokäytännöt.

Yhä useammat ja suuremmat tilat luottavat ProAgrian ruokinnan suunnitteluun, jonka vahvuutena on riippumattomuus. Suunnitelmat ja vertailut tehdään kunkin tilan tuotantotavoitteiden ja käytettävissä olevien rehujen, hintojen ja resurssien pohjalta. ProAgria laskee, mihin asti säilörehu riittää ja miten paljon tarvitaan ostorehuja.

KarjaKompassi on ProAgrian ruokinnan suunnitteluohjelma. Se löytää kulloinkin käytössä olevista vaihtoehdoista ne rehut, jotka antavat eniten maitotuloa rehukustannusten vähentämisen jälkeen. Päivälaskelman avulla selvitetään nykyisen ruokinnan oikeellisuus niin lehmän kuin taloudenkin näkökulmasta, mikä tuottaa hyvät seurantamittarit KPI:hin.

Napakat, yhden tilakäynnin mittaiset ja tuotannon eri osa-alueisiin pureutuvat täsmäpalvelut täydentävät Ruokinnan ohjausta. Niissä yhdistyvät kerätty tieto, yhdessä tehdyt havainnot, pohdinta ja hyvät käytännöt.

Ruokinnan ohjaus -palvelut uudistuvat. Tavoitteena on tuottaa runsaasti sekä maitoa että pitoisuuksia, mutta säilyttäen eläinten terveys ja ruokinnan kannattavuus. Keinot ovat tuttuja: rehujen hyvä laatu ja sen tunteminen sekä säännöllinen ruokinnan onnistumisen seuranta, karjahavainnot ja tarvittavat korjaukset. Uutta on ruokinnan pakettipalvelujen korvaaminen palvelukokonaisuudella, joka räätälöidään maitotilayrittäjän tarpeisiin ja joka mukautuu muutoksiin vuoden aikana.

Palvelun perusta on esimerkiksi puoli- tai neljännesvuosittain tai vaikka kuukausittain tehtävä ruokinnan tarkastelu.

Koska tuotantotavoitteisiin pääseminen edellyttää paitsi ruokinnan myös hoidon, olosuhteiden ja työrutiinien hallintaa, ProAgria on kehittänyt Ruokinnan ohjaus -palveluiden tueksi eri osa-alueet yhdistäviä täsmäpalveluita. Nämä moduuleiksikin kutsutut napakat, yhden tila-käynnin mittaiset kartoitus- ja sparrauskäynnit toimivat ongelman ratkaisussa sekä opetustuokioina ja ennakoivina kartoituksina.

Seostsekki-palvelussa käydään maito-tilayrittäjän kanssa läpi koko seosprosessi rehusiiloilta vaunun kautta ruokintapöydälle ja edelleen lehmiin. Seoksen tekemisen taloudellisuus sekä seoksen tasalaatuisuus ja toimivuus ruokinnassa käydään läpi.

Vasikoista vauhtiin -palvelussa keskitytään alle kahden kuukauden ikäisiin vasikoihin ja käydään läpi muun muassa vasikan ensihetket, ternimaidon laatumittarit ja pohditaan, tehdäänkö vasikkalan työt joka kerta samalla tavalla.

LEAN-ideologia on uusissa täsmäpalveluissa aina mukana: poistetaan hukkaa eli ylimääräistä, etsitään parannuksen kohteita ja yhdenmukaistetaan tekemistä.

Teksti: Tuija Huhtamäki, johtava asiantuntija, lypsylehmien ruokinta, ProAgria Keskusten Liitto