Säilörehujen raaka-ainenäytteiden tuloksia

Ensimmäisen eli nurmen pääsadon säilörehujen koostumus näyttää Valio Artturi® säilörehun raaka-ainenäytteiden perusteella hyvältä. D-arvo on 1. sadon raaka-ainenäytteissä keskimäärin lähes tavoitteessa (keskiarvo 679 g/kg ka). Useimpien maakuntien alueella D-arvon keskiarvo on reilusti yli 680. Viime vuoteen verrattuna D-arvo on aavistuksen verran korkeampi kuin vuoden 2019 ensimmäisessä sadossa.

Valio Artturi® säilörehuissa ei näyttäisi tulosten perusteella olevan pulaa kuiduista. Säilörehujen raaka-ainenäytteissä 1. sadon kuitupitoisuus ja sulavuus ovat hyvin tasapainossa lypsylehmien ruokintaa ajatellen. Valkuaispitoisuus on hieman matalampi kuin viime vuonna mutta kuitenkin keskimäärin tavoitealueella. Sokeripitoisuus on tänä vuonna kotimaisille nurmikasveille tyypillinen, keskimäärin noin 100 g/kg ka.

Toisen säilörehusadon korjuu on osassa maata vielä kesken tätä juttua kirjoittaessa ja kolmas sato vasta kasvamassa. Alustavien tulosten perusteella 2. sadon säilörehun raaka-ainenäytteiden kuiva-ainepitoisuus on 1. satoon verrattuna matalampi. Myös D-arvo on matalampi kuin 1. sadossa ja keskimäärin toisen sadon D-arvo ei yllä lypsylehmien ruokinnan kannalta tavoiteltavaan 680–700 g tavoitteeseen (keskiarvo 668 g/kg ka). Raakavalkuaispitoisuus on korkeampi ja kuitua on ensimmäiseen satoon verrattuna hieman vähemmän.

Ensimmäisen sadon säilörehun raaka-ainenäytteiden D-arvo maakunnittain.

Määrällisesti tämän kauden nurmisäilörehujen sato näyttää jo tässä vaiheessa hyvältä.

Vaikka 3. sato on vielä korjaamatta, on usealla tilalla rehua tarpeeseen nähden riittävästi.

Säilörehusato vaikuttaa siis sekä määrältään että laadultaan hyvältä. Toki yksittäisten tilojen ja rehuerien välillä on eroja koostumuksessa, ja lopullisen laadun saa selville analysoimalla valmiit säilörehut. Säilörehun raaka-aineiden analyysitulokset antavat hyvän arvion säilörehun koostumuksesta ja ruokinnallisesta laadusta, jos säilöntä onnistuu hyvin. Säilörehuanalyysi kertoo säilöntälaadun. Valio Artturi® säilörehuanalyysin voi teettää, kun säilöntä on valmis eli aikaisintaan noin 3–4 viikkoa rehunteon jälkeen.

Valman Valio Artturi® osiosta löytyy lisää tilastotietoa Valio Artturi® rehunäytteiden analyysituloksista ja myös säilörehunäytteiden tilastot päivitetään sinne, kun näytteitä on kertynyt riittävästi.

Nurmisatoa täydentävät kokoviljasäilörehut sekä niiden ja palkokasvien yhdistelmät. Myös lypsylehmien ruokinnassa kokoviljasäilörehuilla voidaan osittain korvata nurmisäilörehuja. Kokoviljasäilörehujen sulavuus on nurmisäilörehuja matalampi, mutta onnistunut kokoviljasäilörehu on maittavaa ja lisää karkearehun syöntiä. Ummessa olevien lypsylehmien ruokintaan kokoviljasäilörehut sopivat hyvin.

Pääkuva: Markku Pulkkinen