Navettaseminaari - investoinnit kiinnostavat taas

Helmikuussa Vantaalla pidetyssä Valion Navettaseminaarissa oli kehittämisen meininki. Monilla yrittäjillä siintää silmissään uusinvestointi.

Seminaarin avannut Osuuskunta Länsi-Maidon toimitusjohtaja Kari Aakula totesi maitotilojen lopettamistahdin olevan niin kiivas, että omavaraisuuden säilyttäminen edellyttää tulevina vuosina uusia investointeja.

”Viljelijäkyselyn perusteella viiden vuoden päästä on jäljellä 4 500 maitotilaa, joilla on keskimäärin 57 lehmää. Vaikka maidontuottajat tavoittelevat kymmenyksen nousua keskituotokseen, tarvetta rakentamiseen on. Maidon kysyntä koko maailmassa jatkaa myös kasvuaan”, Aakula tiivistää.

Maidon hintaa painaa Venäjän tuontikiellon lisäksi juuston, etenkin halvan edamjuuston, tuonti Suomeen.

Syvä peti hoivaa jalkoja

Koulutuspäivien pääpuhuja, professori Nigel Cook Wisconsinin yliopistosta, kertoi Amerikassa tehdyistä lehmien hyvinvointia edistävistä tutkimuksista.

Hän on itse tutkinut erityisesti syvän hiekkaparsipedin myönteisiä vaikutuksia jalkaterveyteen. Tutkimukset osoittavat, että hiekkapedillä lehmät makaavat vuorokaudessa noin tunnin pidempään kuin kovemmalla alustalla, esimerkiksi geelipatjalla.

”Hiekkapedin paras puoli on, että lehmien on helppo nousta siitä ylös. Sorkkien kärjet uppoavat tukevasti hiekkaan, jolloin ylös nouseminen ei rasita sorkkia eikä jalkoja”, Cook painotti.

Syvän parsipedin muina mahdollisina materiaaleina hän luetteli turpeen, kutterilastun, oljen ja kuitutuotteet. Hiekkapeti tuo parsien puhtaana pitämiseen lisää työtä, mutta kasvanut tuotos maksaa vaivan.

Cook esitteli myös monin hyvin esimerkein parsien, parrenerottimien ja niskaputkien oikeaa mitoitusta. Tutkimustuloksia ja suosituksia esitellään tarkemmin Maito ja Me -sivustolla kevään kuluessa.

Professori Nigel Cook Wisconsinin yliopistosta kertoi havainnollisin esimerkein, kuinka eläinten hyvinvointia voidaan parantaa navetan pienillä mitoitusmuutoksilla.

Eläinten käsittelytilat kuntoon

Arkkitehti Jouni Pitkäranta jatkoi hyvinvointiteemaa painottamalla toimivien eläinten käsittelytilojen tärkeyttä. Asialliset käsittelytilat voi helposti suunnitella eläinten normaaleille kulkureiteille, jolloin ne eivät juuri vaadi lisäneliöitä.

”Läpikuljettava, lehmän kaulastaan lukitseva automaattiportti pitää eläimen hyvin paikallaan esimerkiksi sorkkien tarkastuksen ajan. Lukkoaita koko ruokintapöydän matkalle on myös edullinen tapa helpottaa eläinten käsittelyä. Se sopii myös vasikoille ja hiehoille”, Pitkäranta opasti.

Hän suosittelee myös järjestämään navettaan riittävästi pujahtamisaukkoja ihmisiä varten.

”Eläintiloihin pitää päästä kulkemaan avaamatta yhtäkään porttia. Sitä paitsi pujahtamisaukot kannustavat hoitajaa pysymään hoikkana”, Pitkäranta hauskutti.

Jatkuvaa parantamista

Yrittäjä Jukka Määttä Arvolan Karjapiha Oy:stä Vaalasta kertoi käytännönläheisesti, mitä parannuksia Japanin autotehtailta aikanaan liikkeelle lähtenyt LEAN-tuotannonohjausjärjestelmä on tuonut heidän tilalleen.

”Valion ja Suomen Yrittäjäopiston vetämän LEAN-pilottiryhmän avulla olemme saaneet tehostettua tuotantoketjua järkevin kustannuksin. Rakensimme uudet tilat umpilehmille, hiehoille ja vasikoille, minkä ansiosta meijeriin toimitetun maidon määrä kasvoi viime vuonna 210 0000 litralla”, Määttä valotti.

”Nykyään iso osa työnkuvaani on arvioida, laskea ja suunnitella. Työvaiheet kannattaa selkeyttää ja prosessoida itselleen. Yksinkertainen ja suoraviivainen toiminta on aina parempi kuin kompromissit. Tee hyvin se mitä osaat, äläkä aina haali lisää töitä.”

Määttä kehottaa rationaalisen ajattelun ja tehokkuuden tavoittelun lisäksi kuuntelemaan myös omia tunteita.

”Niistä saamme voimaa itsellemme. Komppi tulee konehuoneesta, kuten Remu asian ilmaisee”, Määttä hymyili.

Navettaseminaarin toisena päivänä keskityttiin käytännönläheisesti navettainvestoinnin suunnitteluun, rahoitukseen ja toteutukseen.

Navettaseminaarin esitykset luettavissa alta.

Teksti ja kuvat: Markku Pulkkinen

Klikkaa auki Navettaseminaarin esitykset

1_Aakula_valion navettaseminaari 100216.pdf

2_Käännös_Nigel_Cook.pdf

2_Nigel Cook _WellbeingandFacilities_handout.pdf

3_Määttä_Leanin soveltaminen maitotilalle.pdf

4_Keskinen_INVESTOINTIPALVELU valtakunnallinen III -16 (2).pdf

5.Kanala_Valiolaiset alkutuotannon palvelut.pdf

6_Syo esitys 10.2.2016.pdf

7_Valio2016_jouni pitkäranta.pdf

8_Valion Navettaseminaari_ 11.2.2016..pdf

9_Kivinen_Maatilarakentamisen turvallisuus.pdf

9b_MAATILARAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS.pdf

9c_MAATILARAKENTAMISEN ERITYISPIIRTEITÄ.pdf

10_Korpela_Onnistunut_investointi.pdf 11_Lappalainen_Onnnistuneen investointihankkeen edellytykset_rakennuttajakonsultin näkökulma.pdf

12_Kallelan timpurit Oy.pdf

13_Rinkinen_Onnistunut ratkaisu - case MTY Moisio.pdf

14_Rissanen_Kustannukset kohdillaan, mihin on varaa.pdf

15.Karttunen_Valion_Navettaseminaari_2016.pdf