Monimuotoisuuskartoitukset jatkuvat kesällä 2021

Luonnon monimuotoisuus on tärkeä osa Valion vastuullisuustyötä. Tavoitteenamme Valiolla on, että hiilineutraalia valiomaitoa tuotetaan yhä monimuotoisemmassa maatalousympäristössä.

Valion ja Maa- ja kotitalousnaisten yhteisessä hankkeessa selvitetään maitotiloilla esiintyvien lajien runsautta, havainnoidaan arvokkaita luontokohteita sekä löydetään keinoja monimuotoisuuden lisäämiseen jokaisen tilan ominaispiirteet huomioiden.

Maitotilan monimuotoisuuskartoituksen maastokäynnillä Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntija ja maitotilayrittäjä käyvät yhdessä läpi tilan arvokkaita luontokohteita, indikaattorilajeja sekä vieraslajeja hyödyntäen olemassa olevaa kartta-aineistoa ja viljelykirjanpitoa. Samalla pohditaan, miten maitotilalla voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta omalle tilalle sopivilla toimenpiteillä. Yrittäjä saa kartoituskäynnin tulokset ja toimenpide-ehdotukset suullisesti ja kirjallisesti. Palvelu on Valioryhmän maitotilayrittäjälle maksutonta ja kartoituskäynti sovitaan yrittäjän aikataulujen mukaan.

Aiemmat monimuotoisuuskartoitukset ovat saaneet erinomaista palautetta maitotilayrittäjiltä. Palvelun avulla yrittäjät ovat löytäneet uusia näkökulmia tilansa kehittämiseen. Monimuotoisuuskartoitus sopii kaikenkokoisille ja -tyyppisille maitotiloille.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Kehityspäällikkö Heidi Huttunen, Valio Alkutuotanto, heidi.huttunen@valio.fi

Kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus Ry, leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi

Kesällä 2021 kartoitusta tarjotaan 20 uudelle maitotilalle. Ilmoittaudu pian mukaan!

Katso video Maatila osana luontoa, jossa Pelto-Mattilan tilan yrittäjät kertovat viime kesän monimuotoisuuskartoituksesta.