Monien mahdollisuuksien lisäarvojauheet

Lisäarvojauheiden osuus valion jauheliiketoiminnassa on kasvussa – eikä syyttä. Asiakkaille uusia, räätälöityjä ratkaisuja mahdollistavilla lisäarvojauheilla on kiinnostavaa kasvupotentiaalia globaalisti.

Valio on jo vuosikymmeniä valmistanut maito- ja herapohjaisia jauheita elintarviketeollisuudelle. Jauheiden tuotannon osuus Valion toiminnassa on viime vuosina kasvanut. Erityisen kiinnostavia Valion näkökulmasta ovat lisäarvojauheet, jotka eroavat muista elintarvikejauheista niissä hyödynnetyn teknologian ja niiden tarjoamien käyttömahdollisuuksien vuoksi. Laktoosittomat Valio Eila® jauheet ovat yksi esimerkki maitopohjaisista lisäarvojauheista – niillä voidaan laajentaa asiakkaan mahdollisuuksia valmistaa tuotteita, jotka tarjoavat loppuasiakkaalle lisäarvoa jonkin erityisen edun tai ominaisuuden muodossa.

“Kyse on nimensä mukaisesti siitä lisäarvosta, jota asiakkaalle tarjoamme. Lisäarvojauheiden avulla asiakas voi luoda parempia tuotteita, ratkaisuja tai hyötyjä, jotka eivät muuten olisi mahdollisia”, lisäarvojauheiden vientikaupasta Valiolla vastaava myyntijohtaja Timo Pajari kuvaa.

Valio on Suomen suurin elintarvikeviejä, ja lisäarvojauheitakin viedään jo noin 50 maahan ja 300 asiakkaalle.

Valio on Suomen suurin elintarvikeviejä, ja lisäarvojauheitakin viedään jo noin 50 maahan ja 300 asiakkaalle. Vienti koostuu kuluttajatuotteista valikoiduille lähimarkkinoille ja elintarviketeollisuuden käyttämistä raaka-aineista, B2B-tuotteista, kuten teollisuusvoista ja maitojauheista. Kansainvälisen menestyksen takana on luotettava raaka-aineiden laatu, puhtaus ja tuoteturvallisuus.

Valio haluaakin hyödyntää omia vahvuuksiaan ja erottua niiden avulla kansainvälisillä markkinoilla.

Ensimmäinen kuva, vasemmalla: Lisäarvojauheet ovat uudenlaisia tuotteita, joten meidän on pystyttävä osoittamaan asiakkaalle niistä saatava hyöty, toteaa lisäarvojauheiden vientikaupasta Valiolla vastaava myyntijohtaja Timo Pajari.

Toinen kuva, oikealla: Lapinlahden tehtaan jauhetuotannon haihduttimissa riittää kokoa.

Toimintavarmuus ja vastuullisuus kilpailuvaltteina maailmaalla

Tällä hetkellä Euroopassa tuotetaan paljon maitoa, ja esimerkiksi Kiina on ilmoittanut vähentävänsä maitojauheen tuontiaan. Tämän kaltaiset muutosvoimat vaikuttavat myös Valion toimintaan, mutta Valion tehtaista, tuotannosta ja logistiikasta vastaava johtaja Juha Penttilä uskoo vaikutuksen olevan ensisijaisesti positiivinen.

“Toivon, että Valio on tässä muutoksessa voittaja. Meillä on laadukkaat ja puhtaat raaka-aineet ja hallitsemme koko tuotantoketjun maitotilalta asiakkaan ratkaisuksi. Niillä voimme vakuuttaa asiakkaan.”

”Valion toimintavarmuus ja vastuullisuus näyttäytyvät vahvuuksina asiakkaiden suuntaan”, Pajari lisää.

Lisäarvojauheiden tuotanto on monimutkainen prosessi, jossa tärkeää roolia näyttelevät tuotanto ja tuotekehitys. Valmistuksessa on huomioitava myös viranomaisten taholta tulevat vaatimukset: valmistusprosessiin liittyy lainsäädännöllisiä vaatimuksia sekä erilaisia hygieniavaatimuksia, jotka on täytettävä valmistusprosessin kaikissa vaiheissa.

Ensimmäinen kuva, vasemmalla: Haihdutuksen ja kuivatuksen jälkeen äidinmaidonkorvike pakataan suursäkkeihin, minkä jälkeen se pakataan kuluttajapakkaamossa pienempiin kuluttajapakkauksiin.

Toinen kuva, oikealla: Lisäarvojauheiden valmistus vie tavanomaisiin jauheisiin verrattuna tehtailla suuremman kapasiteetin. Tuotannon optimoinnin kannalta on tärkeää, että pystymme ennakoimaan maitomääriä, Valion tehtaista, tuotannosta ja logistiikasta vastaava johtaja Juha Penttilä muistuttaa.

Myös toimitusketju poikkeaa niin sanotuista perusjauheista. Siinä, missä perinteisiä jauheita valmistetaan varastoon ja toimitetaan sieltä eteenpäin, valmistetaan lisäarvojauheita asiakaskohtaisten tilausten perusteella.

”Ero toimitusketjuissa on todella keskeinen. Tehokkuuden varmistamiseksi ennakoitavuus on erityisen tärkeässä roolissa. Sopimustuotannon myötä olemme saaneet tehostettua tuotantoa kiitettävästi, kun tehtaisiin sisään tuleva maitomäärä on paremmin tiedossamme. Myös läpinäkyvyys ja informaation jakaminen tehtaiden kesken ovat avainasemassa tuotannon optimoinnissa”, Penttilä kertoo.

Sopimustuotannolla on lisäarvojauheiden tuotannon kasvattamiseen merkittävä vaikutus, koska lisäarvojauheiden valmistus vie tavanomaisiin jauheisiin verrattuna tehtailla suuremman kapasiteetin. Jalostuskapasiteetti riittää paremmin, kun maitoa tulee hieman vähemmän sisään ja vastaanotettava maito-määrä on paremmin etukäteen tiedossa ja ennakoitavissa. Jos maitoa tulee liikaa, joudutaan valmistamaan enemmän heikommin kannattavia tuotteita.

Yrityksen kansainvälisen menestyksen takana on luotettava raaka-aineiden laatu, puhtaus ja tuoteturvallisuus.

Valio valmistaa lisäarvojauheita kolmella paikkakunnalla, Lapinlahdella, Seinäjoella ja Haapavedellä. Tehtailla on jo varauduttu tulevaisuuden kysyntään: valmistuskapasiteettia on nostettu ja valmistusprosessia on tuettu investoinneilla sekä kehittämällä toimintamalleja ja tuotantotehokkuutta.

Penttilä näkee, että tulevaisuudessa datan hyödyntämisellä on tärkeä rooli toiminnan kehittämisessä.

”Hyödyntämällä runsasta dataamme johtamisen tukena voimme optimoida ja tehostaa kokonaisuutta.”

Lisäarvojauheiden tarina on vasta alussa, ja käyttömahdollisuudetkin lisääntynevät kokemuksen ja kokeilujen myötä. Lisäarvojauheet edustavat hyvin Valion erityisyyttä: kun raaka-aineiden laadukkuus yhdistyy pitkään kokemukseen ja huippuluokan teknologiseen osaamiseen, syntyy innovaatioita, jotka avaavat uusia ovia.

Teksti: Marissa Rämänen
Kuvat: Valio

Näkökulmat
Ilmastopuntari: Hiiliviljelyn välitilinpäätös
Näkökulmat
Tukea nuorille yrittäjille
Näkökulmat
Uudet yrittäjät Valiolla