Monia mahdollisuuksia uuden oppimiseen

Valio Alkutuotanto aloitti huhtikuun alussa uudistuneella organisaatiolla. Muutokset ovat seurausta yhteistoimintaneuvottelujen myötä tapahtuneesta toiminnan tehostamisesta ja vaihdoksista tehtävänkuvissa. Minullekin tuli isoja muutoksia, kun sain aloittaa alkutuotantojohtajana huhtikuun alusta.

Uudet haasteet ja lisääntyvä vastuu vaativat venymistä ja uuden oppimista, olipa kyse sitten sukupolvenvaihdoksesta, navettainvestoinnista tai uudesta ja vaativasta työtehtävästä.

Yhteistä edellä mainituille asioille on myös se, että onnistuminen edellyttää ymmärrystä alati muuttuvasta toimintaympäristöstä ja realistista käsitystä käytettävissä olevista aineellisista ja aineettomista voimavaroista.

Valion Alkutuotannon paras vahvuus ja samalla tärkein voimavara ovat osaavat ihmiset

Tarkoituksena on parantaa edelleen vauhtia ja tehostaa yhteistyötä osuuskuntien kanssa, jotta Valioryhmä ja maitotilayrittäjät menestyisivät mahdollisimman hyvin.

Tätä kirjoittaessani eduskuntavaalit ovat ovella, eikä politiikasta ole puuttunut nopeita käänteitä viime aikoina. Isoja uudistuksia siirtyi seuraavalle eduskunnalle ja hallitukselle.

Maitosektorin kannalta sekä lomitusjärjestelmän uudistaminen että eläinten hyvinvointia koskeva laki ovat todella pitkään valmistelussa olleita asioita, jotka tulisi saada hoidettua järkevällä tavalla valmiiksi.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus lähestyy vähitellen vaihetta, jossa käydään tiukkoja neuvotteluja kaikkien vaikeimmista asioista ja tehdään päätöksiä. Epävarmuutta tuovat kahdet vaalit, joiden myötä ainakin osa nykyisistä päätöksentekijöistä vaihtuu.

Europarlamenttivaalit ovat toukokuussa. Parlamentin valta on kasvanut maatalouspolitiikassa, ja vaalien lopputulos vaikuttaa tulevalla ohjelmakaudella harjoitettavaan maatalouspolitiikkaan. Myös Euroopan komissio vaihtuu loppusyksystä.

Tulevassa uudistuksessa jäsenmaiden vaikutusmahdollisuudet maatalouspolitiikkaan kasvavat lainsäädäntöehdotusten perusteella. On siis entistä tärkeämpää, että uudessa eduskunnassa ja hallituksessa on riittävästi asiantuntemusta ja ymmärrystä ruokaketjuista.

Valio otti viime vuoden aikana selkeän eturivin paikan ilmastoasioissa. Ratkaisu on osoittautunut oikeaksi: Valio toimii suunnannäyttäjänä, jota muut alan toimijat joutuvat seuraamaan.

Tavoitteet on asetettu korkealla ja niiden toteuttamiseksi on tehtävä rajusti töitä. Valio tekee mittavan satsauksen hiilineutraaliin maitoketjuun Juha Nousiaisen johdolla monella eri rintamalla.

Tällä hetkellä ilmastokeskustelu käy todella kuumana, eikä ylilyönneiltä ole vältytty. Keskustelu ilmastosta on tullut jäädäkseen, mutta toivottavasti – ja oletettavasti – sen laatu paranee tulevina vuosina.

Katso lisää artikkeleita

Katsaukset
Kohti valoisampaa vuotta 2021
Katsaukset
Tehokkuus ja hinnat kannattavuuden ytimessä
Tavataan Valiolla
Huomio tuotantokustannuksiin