Miten pitoisuudet ja maidon laadun saa säilytettyä kesäkaudella?

Yleisesti maidon rasva- ja valkuaispitoisuudet laskevat kesäkuukausina. Tämä vaikuttaa tuottajahintaan alentavasti. Haasteita aiheuttaa myös maidon laatuun liittyvät asiat. Seuraaviin asioihin panostamalla parannat maidon pitoisuuksia ja laatua kesäkaudella.

Navetan olosuhteiden merkitys?

Huonot olosuhteet vähentävät lehmien syöntiä. Korkea lämpötila, navetan kosteus ja heikko ilmanvaihto heikentävät lehmien viihtyvyyttä. Näitä asioita parantamalla vältetään yleinen pitoisuuksien laskeminen.

Vaikuttaako laiduntaminen?

Onnistunut laiduntaminen ei laske maidon pitoisuuksia eikä heikennä maidon laatua. Se myös parantaa eläinten terveyttä. Laiduntamisen onnistuminen vaatii rehevät laitumet ja turvalliset kulkureitit lehmille. Laiduntavien eläinten riittävästä veden saannista ja tarvittavasta lisäruokinnasta on huolehdittava.

Millä ruokit lehmät kesällä?

Rehujen maittavuuteen on panostettava. Suunnittelu on aloitettava jo talvella. Kesäajaksi valitaan lehmille paras säilörehu. Monesti se tarkoittaa ensimmäisen sadon säilörehua. Ruokinnan maittavuutta ja lehmien syöntiä voidaan parantaa lisäkomponenteilla kuten elävä hiiva, suojattu rasva, melassit jne. Säilörehun voi jakaa tavallista useammassa erässä ja siten ylläpitää rehun maittavuutta ja vähentää hävikkiä. Appeen lämpenemistä voidaan ehkäistä säilöntäaineilla.

Litrat vai pitoisuudet?

Paras tilanne on tuottaa tilakohtainen sopimusmäärä mahdollisimman korkeilla pitoisuuksilla. Kesäajalla suurin haaste on ylläpitää pitoisuudet hyvällä tasolla.

Teksti: Antti Keskipalosaari ja Jari Korva, tuotantoneuvojat, Osuuskunta Pohjolan Maito