Miten paljon automaattilypsyn osuus on kasvanut Pohjoismaissa?

Pohjoismaiden väillä on suuria eroja maidontuotannon olosuhteissa, mutta yhteistä kaikille on, että merkittävä osuus maidosta tulee automaattilypsytiloilta.

Viime vuosien aikana automaattisten lypsyjärjestelmien osuus on edelleen kasvanut Pohjoismaissa, ja viime vuoden vaihteessa robotti lypsi 25,2 prosentilla pohjoismaisista tiloista. Arvioiden mukaan 32,3 prosenttia pohjoismaisesta maidosta tuotettiin automaattilypsytiloilla ja 30,9 prosenttia pohjoismaisista lehmistä lypsettiin robotilla.

Pohjoismaisilla meijereillä ja neuvontaorganisaatioilla on yhteistyöverkosto, jossa tehdään työtä maidon laadun hyväksi. Yhteistyöverkoston nimi on NMSM (Nordiske Mejeriorganisationers Samarbejdsudvalg for Mælkekvalitetsarbejde eli Pohjoismaisten meijerijärjestöjen maidon laatutyöryhmä). Yksi NMSM:n ryhmä keskittyy lypsyyn ja maidonkäsittelyn tekniikkaan. Tämä työryhmä muun muassa kerää lypsyrobottien maahantuojilta vuosittaiset lypsyrobottitilastot. Nyt esiteltävän tilaston luvut kertovat tilanteesta vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa.

Nämä uusimmat NMSM-tekniikan keräämät luvut vuodelta 2018 osoittivat, että sekä Tanskassa että Ruotsissa automaattilypsytilojen määrä aiempien vuosien suunnasta poiketen nousi lievästi vuonna 2018. Muissa Pohjoismaissa investoitiin automaattilypsyyn entiseen tahtiin

Automaattilypsytilojen määrä Pohjoismaissa 1998 - 2018.

Vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa Pohjoismaissa oli yhteensä 8 227 robottia 5 187 tilalla, mikä tekee noin 1,6 robottia tilaa kohden. Maitotiloja oli kaikkiaan 20 590, mikä tarkoittaa, että 25,2 prosentilla maitotiloista oli lypsyrobotti. Nämä tilat ovat keskimääräistä suurempia, ja NMSM:n tekniikkaryhmä arvioi, että vajaasta 1,4 miljoonasta lehmästä noin 30,9 prosenttia lypsettiin lypsyrobotilla.

Maidontuotannosta noin 32,3 prosenttia arvioidaan lypsettävän lypsyrobotilla, eli noin 12,3 miljardista kilosta maitoa noin 4,0 miljardia kiloa tulee automaattilypsytiloilta.

Eniten automaattilypsytiloja on Norjassa: vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa tiloja oli 2 012 ja lypsypaikkoja 2 052. Lypsypaikkoja on kuitenkin eniten Tanskassa: 2 132 lypsypaikkaa 722 tilalla.

Tanskalaiset automaattilypsytilat ovat kooltaan reilusti suurempia kuin muissa Pohjoismaissa, sillä tilalla on keskimäärin 3,0 lypsypaikkaa. Seuraavana tulevat ruotsalaiset tilat, joilla on keskimäärin 1,8 lypsypaikkaa per tila. Muissa maissa on 1,5 tai vähemmän lypsypaikkoja tilaa kohden.

Automaattilypsyssä olevien lehmien ja maidon osuudet sekä keskimääräinen automaattilypsytilan tilakoko Pohjoismaissa 31.12.2018.

Huolimatta suurista tuotanto-olosuhteiden eroista Pohjoismaiden välillä yhteistä on se, että merkittävä osuus maidosta tulee automaattilypsytiloilta. Maidon laatutekijöihin, kuten solu- ja bakteeripitoisuuksin ja vapaisiin rasvahappoihin (FFA), on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Pohjoismaisella eri osaamisalueiden välisellä yhteistyöllä sekä tutkimustiedon ja kokemusten vaihdolla on nyt suurempi merkitys kuin koskaan aikaisemmin.

Katso lisää artikkeleita

Asiantuntija vastaa
Laiduntaminen ja vapaa jaloittelu kiinnostaa kuluttajia
Asiantuntija vastaa
Annosteletko säilöntäainetta sopivasti?
Asiantuntija vastaa
Miten tunnistaa pikkuvasikan verenmyrkytys?