Miten mittaan seleenin määrän tankkimaidosta?

Seleeninäytteeseen otetaan hyvin sekoittunutta ja jäähtynyttä maitoa. Näyte sekä Valmasta tulostettu ja huolellisesti täytetty lähete jätetään maitoauton kuljetettavaksi Valion yhteistyölabotatorioon.

Seleenin määrä vaihtelee jonkin verran samassakin karjassa ruokinnasta riippuen. Näytteitä kannattaa tutkia useampia, esimerkiksi kaksi tai kolme näytettä kuukauden välein. Näin saa käsityksen siitä, millä välillä seleenipitoisuus vaihtelee ja onko lypsävien seleeninsaanti todennäköisesti kunnossa.

Valiolainen maitotilayrittäjä voi tilata näytteenottopullon Valmakaupasta ja tulostaa tutkimuslähetteen Valmasta. Tankkimaidon seleenipitoisuus määritetään Valion yhteistyölaboratoriossa.

Seleeninäyte otetaan talousvesinäytepurkkiin, joka tilataan Valmakaupasta kohdasta ”Seleenianal. maitonäytetarv.".

Katso lisää artikkeleita

Asiantuntija vastaa
Ripulia ratkomassa − voiko ripulia ehkäistä vapaalla juotolla?
Asiantuntija vastaa
Paljonko rehun D-arvo voi pudota säilönnän aikana?
Asiantuntija vastaa
Miten ehkäistä maidon laatu- ja antibioottipoikkeamia?