Miten maitohuoneen lämpötila vaikuttaa tilasäiliön sähkönkulutukseen?

Mari Rajaniemi tutki työ-ryhmänsä kanssa vuonna 2017 koko lypsyprosessin sähkönkulutusta muutamilla suomalaisilla maitotiloilla. Yksi tutkimuksen osa-alueista oli mitata maidon jäähdytyksen sähkönkulutusta.

Yhdellä mittaustilalla sattui kesken mittausjakson yllättävä muutos maidon jäähdytyslaitteiston ympäristöoloissa, kun ovi jäi vahingossa auki ja maitohuoneen lämpötila laski 35:stä 17 asteeseen vähän pidemmäksi aikaa. Tämän seurauksena maidon jäähdytyksen sähkönkulutus laski lähes 40 prosenttia, vaikka maitomäärä ja muut sähkönkulutukseen vaikuttavat tekijät pysyivät lähes muuttumattomina.

Tanskalainen, noin parikymmentä vuotta sitten tehty selvitys tukee tätä havaintoa ja prosenttiluvut ovat samaa kokoluokkaa.

Päätelmä oli, että maidon jäähdytyksen energiankulutus muuttuu noin 20–30 % maito- tai konehuoneen ympäristö-lämpötilan muuttuessa 10 °C.

Selvityksessä myös todettiin, että maidon jäähdytysaika pitenee tai lyhenee noin 1 % maidon jäähdytyslaitteiston ympäristölämpötilan muuttuessa 1 °C. Nämä mittaukset tehtiin maidonjäähdytyslaitteistolla, jossa kaikki maidon lämpö siirrettiin ilmaan.

Siirtämällä maidon lämpöä esimerkiksi veteen esijäähdyttimen tai lämmöntalteenoton avulla, voidaan merkittävästi vaikuttaa maitohuoneen ilmanvaihtotarpeeseen. Näillä tavoilla maidon lämpö saadaan myös hyötykäyttöön ja voidaan säästää energiakustannuksissa.

Maito- tai konehuoneen ilmanvaihdosta kannattaa huolehtia jo energiankulutuksenkin takia, varsinkin nyt, kun kevät ja kesä on tulossa. Myös maidon esijäähdytys ja lämmöntalteenotto kannattaa ottaa käyttöön. Lisätietoa saa osuuskunnan neuvonnasta tai tilasäilöhuollon kautta.

Katso lisää artikkeleita

Asiantuntija vastaa
Miten tilan valkuais­omavaraisuutta voi parantaa?
Asiantuntija vastaa
Milloin työ on tehokasta?
Asiantuntija vastaa
Miten säilörehulla voidaan vaikuttaa maidon pitoisuuksiin?