Minkälaiselta alalta korjuuaikanäyte tulisi ottaa?

Korjuuaikanäytteessä oleellista on sen edustavuus. Näytteen tulisi kuvata koko sitä kasvustoa, joka pellolla kasvaa, eikä vain sellaisia kohtia, joissa on paras kasvusto.

Näytteenottopaikan valinnalla on aivan keskeinen vaikutus tuloksiin. Näytettä on hyvä ottaa useammasta kohdasta: esimerkiksi 30 x 30 senttimetrin alueilta leikataan näyte neljästä-viidestä eri kohdasta peltoa.

Erityisesti monilajisissa nurmikasvustoissa on tärkeää, että näytettä on isommalta alueelta kuin pelkkä kourallinen sieltä täältä. Näin varmistetaan, että kaikkia lajeja ja lajikkeita tulee mukaan näytteeseen. Näyte tulee sekoittaa hyvin ennen pakkaamista Valio Artturi®-rehunäytepussiin. Korjuuaikanäytteille käytetään läpinäkyvää näytepussia, jonka sivutaskuun liitetään saatekortti.

Korjuuaikanäytteen leikkuukorkeutena käytetään niittokorkeutta. Korjuuaikanäytteen avulla voidaan arvioida myös nurmen satotasoa. Silloin näytenurmi leikataan neljästä kohdasta 50 x 50 senttimetrin alueilta eli yhteensä neliömetrin alueelta. Kun tämä koko satsi punnitaan ja kerrotaan 10 000:lla, saadaan yhden hehtaarin tuoresato. Se voidaan muuttaa kuiva-aine sadoksi, kun laboratoriosta saadaan kuiva-aine analyysi.

Seuraamalla omien nurmilohkojen kehitystä ja ottamalla korjuuaikanäytteitä pari kertaa viikossa saat hyvän kuvan omien nurmikasvustojen kehityksestä.

Kuva: Janne Viinanen