Milloin karjatilan vesi on analysoitava ja millaista veden on oltava?

Lypsämisessä ja maidon käsittelyssä käytettävien laitteiden ja välineiden puhdistamiseen ja huuhteluun käytettävän veden laatu on tärkeä osa maidon elintarviketurvallisuutta.

Vedestä on tutkittava vähintään Escherichia coli ja suolistoperäiset enterokokit sekä väri ja haju. Nämä tutkimukset kertovat muun muassa kaivon kunnosta ja siitä, pääseekö kaivoon valumavesiä.

Jos on syytä epäillä, että vedessä on muita maidon elintarviketurvallisuutta vaarantavia tekijöitä (esimerkiksi pohjaveden likaantumisen johdosta), yrittäjän on teetettävä vedestä myös näitä tekijöitä koskevat tutkimukset.

Veden tulee olla tutkittu ennen vesilähteen tai kaivon käyttöönottoa (vaatimus koskee vesilähteitä tai kaivoja, jotka on otettu käyttöön 1. 3. 2006 jälkeen). Käyttöönoton jälkeen veden laatu on tutkittava uudelleen säännöllisesti, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Todistus käyttöönottotutkimuksista tulee säilyttää pysyvästi ja kolmen vuoden välein tehtävistä seurantatutkimuksista vähintään viisi vuotta.

Vesinäytteet on tutkittava hyväksytyssä omavalvontalaboratoriossa, viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyssä laboratoriossa tai kansallisessa vertailulaboratoriossa. Oman kunnan elintarvikevalvonnasta voi kysyä tarvittaessa neuvoa laboratorion valintaan.

Tutkimuksia veden laadusta ei vaadita, jos lypsämisessä ja maidon käsittelyssä käytettävien laitteiden ja välineiden puhdistamiseen ja huuhteluun käytetään terveydensuojelulain mukaisesti valvotun talousvettä toimittavan laitoksen vettä, esimerkiksi kunnallisen vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan vettä.

Maitotilayrittäjän on osoitettava olevansa liittynyt vesilaitoksen tai -osuuskunnan verkostoon esimerkiksi veden hankinnasta tehdyllä sopimuksella tai yrittäjälle veden käytöstä osoitetulla laskulla. Yrittäjän on varmistuttava, että tällaisessa tapauksessa vaaditut tutkimukset sisältyvät veden toimittajan viranomaistai omavalvontatutkimuksiin.

Yrittäjän on hyvä myös itse tarkkailla veden laatua (haju ja väri). Jos veden laadussa havaitaan poikkeama tai se ei tutkimustulosten perusteella täytä sille asetettuja vaatimuksia, tulee yrittäjän tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta vesi on jälleen vaatimusten mukaista. toimenpiteistä voi tarvittaessa kysyä neuvoa oman kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Tietoa veden laatuvaatimuksista alkutuotannossa Eviran kotisivuilta

Lisätietoa kaivovedestä Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta

Teksti: Noora Tolin, ylitarkastaja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Katso lisää artikkeleita

Asiantuntija vastaa
Laiduntaminen ja vapaa jaloittelu kiinnostaa kuluttajia
Asiantuntija vastaa
Annosteletko säilöntäainetta sopivasti?
Asiantuntija vastaa
Miten tunnistaa pikkuvasikan verenmyrkytys?