Miksi navetan rakennusprojektissa tarvitaan valvojaa?

Valvoja on rakennusalan ammattilainen, joka maitotilayrittäjän kannattaa palkata avukseen teettäessään navetan avaimet käteen -periaatteella.

Valvoja palkataan jo navetan suunnitteluvaiheessa, ei silloin, kun sopimukset urakoitsijoiden kanssa on jo tehty. Yksi valvojan tärkeimmistä tehtävistä on osallistua hankkeen kilpailutukseen ja sopimusten laadintaan.

Rakentamisen aikaan hän huolehtii esimerkiksi työn laadusta, aikataulussa pysymisestä ja budjetista. Valvojaa tarvitaan hankkeessa vielä kaksi vuotta rakennuksen valmistumisen jälkeenkin, eli urakoitsijan takuuajan loppuun asti.

Valvoja ja vastaava työnjohtaja ovat eri asioita. Vastaava työnjohtaja tarvitaan luvanvaraisiin hankkeisiin aina, koska se on laissa määrätty. Valvojan palkkaaminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Valvoja ja vastaava työnjohtaja eivät voi olla yksi ja sama henkilö. Avaimet käteen -ratkaisussa vastaava työnjohtaja on urakoitsijan palkkalistoilla, eikä hän voi ajaa maitotilayrittäjän etua parhaalla mahdollisella tavalla.

Jos teettää navetan osaurakoina ja toimii itse projektin vetäjänä, kannattaa hankkia vastaava työnjohtaja hoitamaan lain määräämät tehtävät ja valvonnan.

Mistä luotettava ja hyvä valvoja sitten löytyy? Kannattaa kysyä suosituksia muilta yrittäjiltä ja kuulostella puskaradiota. Valvojan mahdollisimman monipuolinen rakennusalan kokemus on eduksi: urakointia, rakentamista, suunnittelua ja valvontaa.

Valvojan kanssa tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään yhdessä valvonnan laatuvaatimukset ja tehtävän laajuus. Apua saa muun muassa talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelosta (RT 16-11121).

Teksti: Jyri Hyvärinen, Maatalousrakentamisen asiantuntija, Rakennusinsinööritoimisto TIIMI Oy

Katso lisää artikkeleita

Asiantuntija vastaa
Miten tilan valkuais­omavaraisuutta voi parantaa?
Asiantuntija vastaa
Milloin työ on tehokasta?
Asiantuntija vastaa
Miten säilörehulla voidaan vaikuttaa maidon pitoisuuksiin?