Mikä on uusi AIV Laatutakuu?

Teollisten rehujen osalta olemme tottuneet siihen, että rehuarvoja vastaavaa rehua voi tilata haluamansa määrän etukäteen, eikä pettymyksiä ole odotettavissa. Pystyisimmekö pääsemään samanlaiseen varmuuteen ja ennustettavuuteen kotoisten rehujen säilönnässä?

Uusi AIV Laatutakuu on askel kohti parempaa säilöntälaadun ennustettavuutta, jossa myös säilöntäaineen valmistaja kantaa osansa epäonnistumisen riskistä.

Rehunsäilöntäaineen tehon voi todentaa

Säilöntäaineen valintatilanteessa vaakakupeissa ovat hinta ja teho. Tehon takeina ovat parhaassa tapauksessa tutkimustulokset ja vuosikymmenten näyttö – huonoimmassa tapauksessa pelkät myyntipuheet. Nykyaikaiset analyysipalvelut kuitenkin mahdollistavat rehunsäilönnän onnistumisen mittaamisen myös säilöntäaineen käytön osalta. Säilöntäaineen valmistajan on siis mahdollista näyttää toteen tuotteensa toimivuus.

Suomalaisten AIV-säilöntäaineiden teho on todennettu sekä tutkimuksin että käytännössä vuosikymmenten aikana.

AIV-tuotteille myönnetäänkin nyt ensimmäisinä rehunsäilöntäaineina laatutakuu, joka takaa nurmirehun säilönnällisen laadun.

Valmistaja kantaa näin osan siitä taloudellisesta riskistä, jonka asiakas ottaa ostaessaan säilöntäaineen.

Mielenrauhaa rehunsäilöntään

AIV Laatutakuu on täysin uudenlainen konsepti, joka tuo varmuutta maidontuottajan arkeen. AIV Laatutakuu takaa rehuntekijälle, että hyvien säilöntätapojen ja annostelusuositusten mukaisesti säilötty nurmirehu on laadultaan joko hyvää tai erinomaista.

Korvausehtojen mukaisesti säilörehun katsotaan epäonnistuneen, kun rehussa todetaan ammoniakkityppeä yli 80 g/kg kokonaistyppeä. Tätä rajaa on käytetty rehunsäilönnän epäonnistumisen kriteerinä jo vuosikymmeniä.

Ammoniakkityppipitoisuus soveltuu hyvin raja-arvoksi siksi, että se ei ole riippuvainen kuiva-ainepitoisuudesta tai kasvilajista.

Yleensä korkeaan ammoniakkipitoisuuteen liittyy myös korkea haihtuvien rasvahappojen pitoisuus ja korkea pH-arvo – säilönnän alussa pH ei ole laskenut kyllin nopeasti, valkuaista on pilkkoutunut ja haitalliset mikrobit ovat lisääntyneet rehussa tuottaen haitallisia käymistuotteita.

Jos rehun ammoniakkipitoisuus ylittää raja-arvon 80 g/kg kokonaistyppeä, valmistaja korvaa säilönnässä käytetyn säilöntäaineen asiakkaalle täysimääräisenä*. Takuun piiriin kuuluu koko AIV-tuoteperhe: AIV 2 Plus Na, AIV Ässä Na ja AIV Pro NC. Lisätietoa AIV Laatutakuusta valmistajan kotisivuilla www.AIV.fi

*AIV Laatutakuu kattaa nurmisäilörehun, joka on tehty hyvien säilöntätapojen mukaisesti ja valmistajan annosteluohjeita noudattaen. Tiettyjä poikkeuksia ja rajoituksia voidaan soveltaa. Tutustu takuuehtoihin. AIV® on Valio Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.

Teksti Maria Pirttilahti, Eastman Chemical Company