Maitotiloille oma raakamaidon ympäristölaskuri

Valiolta on tulossa maitotilojen käyttöön ympäristölaskuri, jolla on mahdollista laskea raakamaidon tilatasoinen hiilijalanjälki ja myöhemmin muita ympäristövaikutuksia. Maitotilayrittäjä saa ympäristölaskurilla tietoa oman tilansa ilmastovaikutuksista

Ympäristölaskuria on kehitetty jo yli kymmenen vuotta. Alun perin laskuri oli tilatasoinen ravinnetasemalli, jolla oli mahdollisuus optimoida lypsykarjan ruokavaliota ottamalla huomioon sen ravinnetarpeet ja ruokinnan taloudellinen kannattavuus.

Kun malliin yhdistettiin arviointimenetelmät ja laskelmat kasvihuonekaasupäästöistä, laskuriin saatiin mukaan raakamaidontuotannon ilmastovaikutukset. Niiden ansiosta raaka-maidon hiilijalanjäljen (HJJ) laskennassa pystytään huomioimaan pienetkin tekijät.

Myöhemmin laskuriin lisättiin vielä rehevöitymis- ja happamoitumispotentiaalien arviointimallit, jolloin laskentatarkkuus parani entisestään.

Valion ympäristölaskuri eroaa muista yleisistä laskentamalleista dynaamisuudellaan. Siinä yhdenkin tekijän muutos vaikuttaa kaikkiin sektoreihin, jolloin laskuri yrittää tasoittaa uudestaan kaikkia massataseita ja optimoida lypsylehmien ruokavaliota vastaamaan uusia tarpeita.

Lämpötilan, paikan ja ajan vaikutukset ovat myös huomioitu laskennassa, mikä mahdollistaa jopa yksittäisen päivän kasvihuonekaasupäästöjen tarkastelua. Yleensä kerran vuodessa tapahtuva mittarointi on riittävä taso.

Viime syksynä Valio sertifioi ympäristölaskurinsa HJJ-laskentamenetelmän. Sertifikaatin myönsi Carbon Trust, joka on riippumaton ympäristöasiantuntemukseen erikoistunut yhtiö.

Samanaikaisesti Valio on yhdessä Biocode-yhtiön kanssa aloittanut ympäristölaskurin käyttöliittymän suunnittelun, jotta maitotilat pääsisivät itse laskemaan raakamaitonsa hiilijalanjäljen.

Tänä keväänä aloitetaan pilotointi, ja tarkoituksena on saada ympäristölaskuri kaikkien tilojen käyttöön syksyllä 2020.

Ensimmäisessä versiossa ympäristölaskuri tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden laskea eri tuotantovuosien raakamaidon HJJ:n ja tutkia suurimpia tulokseen vaikuttavia tekijöitä.

Laskurin muut ominaisuudet lisätään päivityksien myötä.

Laskuria kehitetään jatkuvasti, ja tulevaisuudessa siihen lisätään hiilinielut ja -taseet, turvemaiden hiilidioksidipäästömalli ja biolaitosskenaariot sekä muut ympäristövaikutukset.

Ympäristölaskuriin pitää syöttää paljon tietoja, mutta tarkat tiedot takaavat laskennan tason ja tarkkuuden. Käyttöliittymään tulee toiminto, jossa osan syöttötiedoista voi poimia muista palveluista ja kirjanpidoista, jos kysytty syöttötieto on raportoitu ennestään.

Mikäli kaikkia tietoja ei ole käytettävissä, syöttötiedoille voidaan hakea oletusarvoja, jotka ympäristölaskuri laskee käyttäen muita syötettyjä tietoja hyväkseen.

Ympäristölaskurin käytöstä on maitotilayrittäjälle hyötyä. Sen avulla tila saa enemmän tietoa ilmastovaikutuksistaan sekä mahdollisuuden mittaroida omaa edistystään kohti ilmastoystävällisempää maidontuotantoa.

Valio hyödyntää maitotilojen vuosittaisia HJJ-laskentoja suositusten laatimiseen ja hiilijalanjälkeä pienentävien keinojen kehittämiseen.

Samalla Valio käyttää ilmoitettuja HJJ-tuloksia seurannassaan varmistaakseen, että olemme etenemässä kohti hiilineutraalia maitoketjua.