MaitoCoach apuna tilan kehittämisessä

MaitoCoach-hankkeen tavoitteena oli selvittää, muodostaa ja pilotoida kehittyville maitotiloille suunnattua hallitusammattilaisten tai yritysvalmentajien käytön toimintamallia.

MaitoCoach-loppuseminaarissa järjestettiin paneelikeskustelu, johon osallistui hankkeessa mukana olleita yrittäjiä ja valmentajia. Kuva: Tapio Saunamäki

MaitoCoach-hankeen tavoitteena on lisätä maitotilayrittäjien valmiuksia ja osaamista oman yrityksen asiantuntijaverkoston rakentamiseen ja johtamiseen sekä hallitustyöskentelyyn. Lisäksi olemme halunneet etsiä tietoja ja käytäntöjä valmennuksen kokonaistoimintaan ja sisältöihin yritysmaailmasta benchmarkkauksen avulla”, Suomen Yrittäjäopiston yritystoiminnan kouluttaja, hankkeen projektinvetäjä Jenni Koski kertoo.

Suomen Yrittäjäopiston ja Maitoyrittäjät ry:n yhteishanke päättyi Seinäjoella loppuseminaariin 27. elokuuta. Hanke starttasi keväällä 2018, ja siinä oli mukana 18 maitotilaa Etelä-Pohjanmaalta ja 14 MaitoCoachia eli valmentajaa. Maitotilojen valmentajina toimivat muun muassa talousasiantuntijat, business coachit, pankki- ja teollisuusalan edustajat, maatilayrittäjät, eläinlääkärit ja itsenäiset yrittäjät.

MaitoCoach-hankeen vetäjät Suomen Yrittäjäopiston yritystoiminnan kouluttaja Jenni Koski (oik.) ja Maitoyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Henna Mero avasivat hankkeen ja saadut tulokset loppuseminaarissa Seinäjoella elokuun lopulla. Kuva: Tapio Saunamäki

MaitoCoach-hankkeen aikana luotiin toimintamalli, jonka avulla maitotilayrittäjä saa tilalleen sparrausta sekä monipuolista näkökulmaa yrityksensä kehittämiseen.

Tavoitteena oli muodostaa maitoalaa tukeva, monialainen yritysvalmentajien verkosto sekä saada heräteltyä yrittäjiä kohti systemaattisempaa tilansa johtamista.

Hankkeen alussa tarkentui, että MaitoCoach on paremminkin valmentaja kuin hallitusammattilainen, koska jälkimmäisten tarve on vielä vähäistä Suomessa.

MaitoCoach-hankkeen loppuseminaari keräsi Seinäjoelle runsaasti maitotilan johtamisesta kiinnostuneita kuulijoita. Kuva: Tapio Saunamäki

Valmentajan avulla yrittäjällä on mahdollisuus keskittyä omiin tavoitteisiinsa ja löytää niitä ratkaisuja ja askelmerkkejä, joilla edetä ja kehittää tilaa. Strateginen ajattelu vaatii yleensä harjoitusta, koska usein strategiaa pohtiessa alkaa miettiä helposti investointisuunnitelmia.

”MaitoCoach on henkilö, jolla on jollain tavoin tunnustettua ja tunnistettavaa osaamista ja kokemusta, jota voidaan hyödyntää monipuolisesti maitotilayrittäjyyden tukemisessa"", Jenni Koski sanoo.

Osallistuneet kuvasivat hyvää valmentajaa muun muassa sanoin: suora, konkreettinen, positiivinen, monipuolinen, kannustava, kuuntelija ja kokenut.

MaitoCoach-valmentajan tavoitteena on olla ns. luotettava pallotteluseinä yrittäjän ideoille ja ajatuksille. Hankkeeseen osallistuneet tilat kuvasivat matkaa MaitoCoachin kanssa prosessina, jossa pohditaan, haastetaan ja suunnitellaan yrityksen ja yrittäjän tulevaisuutta.

Hankkeen aikana järjestettiin lukusia työpajoja sekä maitotilayrittäjille että MaitoCoacheille. Lisäksi kokoonnuttiin verkostopäivään, jossa käytiin läpi laajemmalla joukolla hankkeeseen liittyviä kysymyksiä ja kerättiin ideoita. Hankkeen aikana työpajoihin ja tilaisuuksiin osallistumisia oli yhteensä 190 kappaletta ja työtuntien määrä noin 1 200 h.

Työpajojen jälkeen yrittäjät ja valmentajat tapasivat maitotilalla Ensitreffit ruokintapöydällä -tapaamisessa. Tilatapaamisia järjestettiin toiveista riippuen 1−3. Keskusteluista ja pohdituista asioista kirjoitettiin loppuraportti, joka jäi maitotilan käyttöön. Osa MaitoCoacheista jatkoi työtä tilojen kanssa hankkeen päätyttyä.

”Koko MaitoCoach-prosessia määrittelee ennen kaikkea yrittäjän tarve ja tahtotila”, Luoma sanoo.

Hankkeen puitteissa tehtiin suppeahko kansainvälinen selvitys, miten valmentajia ja asiantuntijoita käytetään muissa maissa.

”Hallitusammattilaisia käyttävät tällä hetkellä vain todella suuret, kehittyvät ja eteenpäin menevät tilat. Erityisesti USA:ssa ja Tanskassa käytetään yritysvalmentajia, mutta maitotoimialan ulkopuolisia valmentajia ei juurikaan käytetä. Emme siis ole jäljessä valmentajien käytön suhteen esimerkiksi Keski-Eurooppaa verrattuna”, Maitoyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Henna Mero toteaa.

MaitoCoach-loppuseminaarissa järjestettiin paneelikeskustelu, johon osallistui hankkeessa mukana olleita yrittäjiä ja valmentajia. Keskusteluissa yhdeksi tärkeäksi asiaksi nousi avoimuus: tilan asioista pitää pystyä puhumaan avoimesti, koska yrittäjien mukaan valmentaja pääsee asioihin kyllä kiinni, jos se mahdollistetaan. Ehdoton luottamus on toiminnan peruskivi.

MaitoCoach-toimintamalli nähtiin kokonaisvaltaisena prosessina, jossa hyvänä puolena on, että käsiteltävää ongelmaa pystytään vaihtamaan tarpeen tullen nopeasti.

Osallistujat kertoivat, että MaitoCoachin avulla selviävät tilan tavoitteet sekä myös esteet, jotka heikentävät tavoitteisiin pääsyä ja oikeaa tekemistä tilalla.

”Pilotista jäi käteen uusia vinkkejä ja näkökulmia, asioiden laittamista tärkeysjärjestykseen ja selvitettyjä kipupisteitä”, paneeliin osallistuneet yrittäjät tiivistivät.

Hankkeen loppuseminaarissa puhuivat lisäksi Boardcoach Oy:n toimitusjohtaja Satu Koskinen, löytöretkeilijä Patrick ”Pata” Degerman ja Osuuskunta Maitosuomesta elokuussa eläköitynyt toimitusjohtaja Reima Luomala.

MaitoCoach-toiminta lanseerataan lokakuussa MaatilaCoach-nimellä.

Jos kiinnostuit valmentajan löytämisestä omalle tilallesi, ota yhteyttä Suomen Yrittäjäopiston Jenni Koskeen, jenni.koski@syo.fi / p. 050 554 1440.