MaitoAkatemia-pienryhmästä hyötyä strategian luomiseen

MaitoAkatemia-pienryhmät ovat toimineet Osuuskunta ItäMaidon alueella vuoden 2017 syksystä. Liperin pienryhmässä paneudutaan tilan strategian määrittelemiseen.

Syksyllä 2018 Liperissä aloitetussa MaitoAkatemia-pienryhmässä pohditaan oman tilan kehityssuuntaa ja mahdollisesti edessä siintäviä investointeja. Pienryhmä kokoontuu ryhmäläisten toiveen mukaisella aikataululla kaikkiaan neljä kertaa. Aiheina ovat olleet muun muassa visio, johtajuus, budjetointi ja tilan tulevaisuuden suunnittelu viiden ja kymmenen vuoden aikajänteellä.

Pienryhmässä tilalliset oppivat asiantuntijoilta ja toisiltaan uusia keinoja nykyisen tuotantonsa kehittämiseen ja arviointiin sekä tuleviin kehittämistoimiin. Tutuiksi ovatkin tulleet esimerkiksi KPI-mittarit, vuosikello, SWOT-analyysi ja budjettipohja. Mikko Mutanen kertoo oppineensa tietynlaista konkretiaa, kun asioita kirjaa paperille asti. Anssi Mutikainen puolestaan sanoo oppineensa asettamaan tavoitteisiin selkeämmin välietappeja.

Keskustelut ovat antaneet ryhmäläisille uusia oivalluksia.

”Minulle kirkastui ajatus siitä, että tulevaisuuden suunnitelmat pitäisi lähteä ajattelemaan siitä näkökulmasta, mitä oikeasti haluaa elämänsä olevan ja miten maatalouden kautta pystyisi saavuttamaan haluamansa. Silloin motivaatio tekemiseen säilyy parhaiten”, Mikko Mutanen kertoo.

”Tilan tunnuslukujen ja taustan on oikeasti hyvä olla selvillä ja kunnossa ennen uusiin investointeihin lähtöä”, Asmo Miinalainen jatkaa.

Strategiaryhmäläiset suosittelevat pienryhmiin osallistumista, sillä tapaamisten aikana pääsee verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia. Anssi Mutikaisen mielestä on ollut hyödyllistä kuulla muiden samassa tilanteessa olevien suunnitelmista. Lisäksi pienryhmien tapaamisten sisältöön pääsee vaikuttamaan paremmin kuin luentopohjaisissa ryhmissä. ”Aiheen ei tarvitse olla juuri se itselle kiinnostavin, koska pienryhmissä tapaamisten asiat ja sisällön saa kohdennettua omalle tilalle sopivaksi” Mikko Mutanen mainitsee yhtenä pienryhmän hyödyistä.

Teksti ja kuvat: Petra Mäkisalo, Asiakkuuspäällikkö, AtriaNauta -palvelu