Maidon esijäähdyttimen kytkennät kohdilleen

Hyvä esijäähdytin voi vähentää maidon jäähdytystarvetta tilasäiliössä huomattavasti.

Valion alkutuotannon neuvonta mittasi osuuskuntien tilasäiliöhuollon kanssa maidon esijäähdyttimien lämmönsiirto-ominaisuuksia maitotiloilla. Vastaan tuli sekä yllättävän hyviä että huonoja tuloksia.

Hyvin toimiva maidon esijäähdytin vähentää maidon jäähdytystarvetta tilasäiliössä noin puolella. Ne huonosti toimivat esijäähdytinjärjestelmät ovat vähentäneet vain 10–20 prosenttia maidon jäähdytystarvetta.

Itse esijäähdytin ei välttämättä ole syypää heikkoon lämmönsiirtoon, vaan se on voitu liittää vesijärjestelmään virheellisesti. Siististikin asennettu lämmönsiirtopaketti voi olla hyötysuhteeltaan varsin heikko.

Tehokas maidon esijäähdytys voi pienentää tilasäiliön energiankulutusta merkittävästi ja maidon lämpö saadaan hyödyksi lehmien juomaveden lämmittämisessä. Kannattaa varmistua, että esijäähdytyksen periaatteet toteutuvat myös käytännössä.

Kuvassa on esitetty putkimallisen esijäähdyttimen kytkentäperiaatteet automaattilypsytilalla. Putkimallinen esijäähdytin kestää vesijärjestelmän paineet, jolloin ei tarvita erillistä veden välisäiliötä ja lehmien juomaveden uudelleenpaineistamista.

Maidon esijäähdytys

  1. Veden virtauskapasiteetin pitää olla riittävä. Tähän vaikuttaa sekä putkistojen mitoitus että kylmän veden virtaus lypsyn aikana. Vettä tulisi käyttää 2–3-kertaisesti lypsettyä maitomäärää kohti. Putken sisähalkaisijan olisi hyvä olla noin 1,5 tuumaa eli noin 38 millimetriä tai suurempi lypsyjärjestelmän maidonvirtauksesta riippuen.
  2. Kylmän veden tulisi olla mahdollisimman kylmää. Putkien eristäminen auttaa.
  3. Esijäähdyttimessä veden ja maidon virtaussuuntien tulee olla vastakkaiset.
  4. Maitosuodatin sijoitetaan maidonsiirtoputkistoon ennen esijäähdytintä, ja suodatin on paikallaan myös pesujen aikana. Suodatin estää roskien kertymisen esijäähdyttimeen.
  5. Lypsykoneen pesun aikana esijäähdytysveden virtaus on estetty. Pesuvettä ei saa jäähdyttää.
  6. Putkimallinen esijäähdytin kestää vesijärjestelmän paineet, jolloin ei tarvita erillistä veden välisäiliötä ja lehmien juomaveden uudelleenpaineistamista.

Käytännössä ongelmia on aiheutunut, kun esijäähdyttimeltä poistuva vesi oli liitetty kuumavesivaraajan kylmävesisyöttöön. Tämän seurauksena esijäähdyttimen läpi virtasi kylmää vettä vain silloin, kun tilalla käytettiin kuumaa vettä. Oikea ratkaisu tällä automaattilypsytilalla olisi ollut liittää esijäähdytinvesi lehmien juomavesijärjestelmään.

Kylmävesiputkisto saattaa olla mitoitukseltaan liian pieni. Eräällä tilalla putken sisähalkaisija oli noin 20 millimetriä ja putken pituus noin 10 metriä. Näin pieni putkisto kuristi merkittävästi veden virtausta.

Ongelmia aiheutui myös, kun veden virtaussuunta oli sama kuin maidon. Esijäähdyttimessä oli merkinnät vain englannin kielellä. Eräässä tapauksessa maitopumpun ohjaama magneettiventtiili ei avautunut silloin, kun maitopumppu pumppasi maitoa.

Katso lisää Koneklinikka -artikkeleja

Koneklinikka
Lypsyssä talous ja lehmien terveys kulkevat samaa latua
Koneklinikka
Tutkittua tietoa maidon jäähdytyksen energiankulutuksesta
Koneklinikka
Yli kaksikymmentä vuotta pohjoismaista automaattilypsyä