M. bovis riskinhallinnan tuki valiolaisilla maitotiloilla

Tehokkaat riskinhallintatoimet ovat välttämättömiä M. boviksen vastustamisessa. Mikäli tautia ei vastusteta tehokkaasti, se voi levitä nopeasti lähes kaikkiin nautakarjoihin

M. bovis aiheuttaa naudoille tulehduksia hengitysteissä, utareessa, nivelissä, sisäkorvassa, kiveksissä ja rakkularauhasissa. Nämä aiheuttavat yksittäisille maitotilayrittäjille ja koko maitoketjulle huomattavia kustannuksia: lisäävät vasikoiden ja lehmien sairastavuutta ja ennenaikaisia poistoja, heikentävät eläinten hyvinvointia ja vasikoiden kasvua, lisäävät hävitettäväksi joutuvan maidon ja eläinten määrää sekä laajakirjoisten antibioottien käyttötarvetta.

Mycoplasma bovis -taudista tietoa ETT ry:n sivuilla

Kaikkien tilojen käytettävissä oleva tuki

Taudilta suojautuminen on edullisin tapa vastustaa tautia. Jokaisen maitotilayrittäjän käytettävissä on

Nautojen terveydenhuollon työkalu Naseva

ETT ohjeet tautiriskien hallitsemiseksi

Jokaisella maitotilalla on lisäksi mahdollisuus liittyä

M. bovis -vastustusohjelmaan

Tartunnan saaneiden tilojen tuki

M. bovis -tartunta todetaan useimmiten utaretulehdus- tai sierainlimanäytteestä. Tartunnan saaneiden tilojen tuki koostuu kolmesta osasta:

 1. ETT ry:n sivuilla olevat ohjeet
 2. puhelin- ja sähköpostikonsultaatio
 3. riskinhallintaan liittyvien näytteiden tutkimuksen tuki.

Tuen osat 1. ja 2. ovat kaikkien maitotilayrittäjien käytettävissä maksutta, 3. osan yrittäjä saa käyttöönsä, mikäli hän on omilla toimillaan pyrkinyt aktiivisesti suojaamaan karjansa tartunnalta ja löytämään mahdolliset tartunnan saaneet eläimet nopeasti. Kustannuksista vastaavat tällöin Valio Oy (maitonäytteet) ja ETT/Naseva (sierainlimanäytteet).

Erityisissä tilanteissa maitotilayrittäjällä on mahdollista saada Valiolta muutakin tukea. Sen saamisen edellytykset ovat samat kuin kohdassa 3.

1. ETT ry:n sivuilla olevat

ohjeet tartunnan saaneille tiloille

2. Puhelinkonsultaatio

Jos karjassa todetaan M. bovis -tartunta, maitotilayrittäjän tulee ottaa yhteyttä oman karjansa terveydenhuoltoeläinlääkäriin. Eläinlääkäri konsultoi riskinhallintaan liittyvissä asioissa ETT:n palkkaamia erityisasiantuntijoita:

 • Erja Tuunainen, puh. 040 709 0021

  • erja.tuunainen@ett.fi
 • Vera Haapala, puh. 045 206 8322

  • vera.haapala@helsinki.fi

3. Maito- ja sierainlimanäytteiden kustannusten tuki

Maitotilayrittäjän valitsema terveydenhuoltoeläinlääkäri tekee tilanteen alkukartoituksen ja M. bovis -riskinhallintasuunnitelman, joka tallennetaan Nasevaan. Suunnitelmassa määritellyllä tavalla tutkitaan:

PCR-maitonäytteet, jotka liittyvät alkutilanteen kartoitukseen

 1. tankkimaitonäytteet, alussa kerran viikossa
 2. epäilyttävät soluttelevat, lehmäkohtaisin yhteisnäyttein, siinä ryhmässä josta M. bovis -utaretulehdus löytyy.

Vasikoiden sierainlimanäytteet: perusnäytteet + 3 seuraavaa näytteenottokertaa

Tutkimukset ovat maksuttomia niille maitotilayrittäjille, joilla on tartunnan havaitsemisen hetkellä:

 • Terveydenhuoltosopimus eläinlääkärin kanssa ja valiolaiselle osuuskunnalle annettu valtuutus tilan tietoihin (Nasevassa)

 • Terveydenhuollon vuosikatsauskäynti tehty ajallaan (käynnistä korkeintaan 14 kk)

 • Terveydenhuollon toimintatavoissa pyrkimys suojata karjansa tartunnalta ja havaitsemaan mahdollinen tartunta tehokkaasti

Naseva vuosikatsauksen uusi arviointiohje eläinlääkäreille

 • eläinten ostoissa on käytetty karjan/eläimen terveystodistusta
 • Kaikilla ostoeläimillä on ollut Nasevan/ETT:n terveystodistus (arviointiohje, 2.2. kohta 5.
 • vierailijoiden ja eläinkuljetusten mukana tulevilta taudeilta pyritään suojautumaan
 • Tilalla on käytössä toimiva tautisulku. Vierailijoiden käyttöön on varattu puhtaat ja kuivat suojavaatteet ja -jalkineet sekä paikka käsien, jalkineiden ja työvälineiden pesuun ja desinfiointiin. Heiltä edellytetään näiden käyttöä. (arviointiohje, 2.2. kohta 1.)

 • Eläinten lastaus tapahtuu erillisestä lastaustilasta, -alueelta tai ulkoaitauksesta, joka puhdistetaan eläinten haun jälkeen

 • utaretulehdusnäytteitä tutkitaan kattavasti
 • Tutkitaan aina kun harkitaan hoitoa. Tutkimustulokset ovat Nasevassa. (arviointiohje, 1. kohta 4.)

Muut taudista tai sen saneerauksesta aiheutuvat kustannukset maksaa yrittäjä itse.

M. bovis -tilanne 13.6.2019

Taudin leviäminen on saatu pidettyä Suomessa kurissa tehokkailla riskinhallintatoimilla.

M. bovis -tartunta on todettu kaikkiaan 219 tilalla (kaavio alla). Tauti on saneerattu 32 lypsykarjatilalta, joiden katsotaan vapautuneen taudista. Tällä hetkellä M. bovis -positiivisia tiloja on yhteensä 188 (pisteet kartalla). Tiloista 48 on lypsykarjoja.

Uusia tartuntatapauksia on havaittu kolmen viimeisimmän vuoden aikana vuosittain 24−60 uudella tilalla, joista 7−20 on ollut lypsykarjatiloja. Kuluvan vuoden 2019 aikana uusi tartunta on todettu jo 31 tilalla, joista lypsykarjatiloja on 16.

Muiden maiden kokemuksista tiedämme, että jos tartuntatilojen määrä kasvaa tietyn kriittisen määrän yli, tapausten määrä lisääntyy hyvin nopeasti, eksponentiaalisest

Pääkuva: Hannamaria Aho