Lypsykoneen tykytin määrää tahdin

Nännikumin ja tykyttimen yhdistelmä kuuluu sekä perinteiseen sankokoneeseen että uudenaikaiseen lypsyrobottiin.

Reikä tykytysletkussa johti tämän neljänneksen poikkeuksellisen pitkään lypsyaikaan: nännikumi ei avautunut kunnolla, mikä esti maidon normaalin virtauksen. Kuva: Esa Manninen

Lypsyn aikana nännikumin sisällä on jatkuva alipaine eli lypsyalipaine, mutta nännikumin ulkopuolella, hylsyn ja nännikumin välisessä tilassa, alipaine vaihtelee tykyttimen ohjaamassa tahdissa.

Silloin kun nännikumin ja hylsyn välisessä tilassa on korkea alipaine, nännikumi on auki ja maito virtaa vetimestä ulos. Jotta vetimen verenkierto ei pysähtyisi lypsyalipaineen vaikutuksesta, nännikumi on suljettava hetkeksi.

Samalla sulkeutuva nännikumi hieroo vedintä.

Tykytin siis päästää normaalin ilmanpaineen navettailmaa nännikumin ja hylsyn väliseen tilaan. Tämä erittäin tärkeä hierontavaihe mahdollistaa vetimen normaalin verenkierron edellyttäen, että nännikumi on mitoiltaan lypsettäville vetimille sopiva.

Hierontavaiheen tulisi kestää vähintään 150 millisekuntia eli 0,150 sekuntia. Yleensä hieronta-ajat ovat 200–250 millisekuntia.

Alle 150 millisekunnin hieronta-ajat saattavat johtaa vedinten verenkierron heikkenemiseen ja vedinten turpoamiseen, minkä seurauksena lypsyn jälkeen vedinkanava ei välttämättä sulkeudu kunnollisesti ja utaretulehdusbakteerit pääsevät helposti vetimen sisälle.

Lisäksi turvonnut vetimen pää estää vedinkanavan avautumista, mikä puolestaan voi hidastaa lypsyä.

Nopean lypsyn kannalta on myös tärkeää, että nännikumi avautuu kunnolla ja pysyy auki riittävän pitkään. Tykytyksen korkean alipaineen pitää olla selkeästi korkeammalla tasolla kuin nännikumin sisällä oleva lypsyalipaine. Tämä varmistaa, että nännikumi on kunnolla avautunut ja silloin myös vedinkanava pääsee avautumaan täysin.

Nännikumi ei saa kuitenkaan olla auki liian kauan, koska silloin vetimen verenkierto pysähtyy. Maito virtaa vetimestä korkeintaan noin puolen sekunnin ajan, minkä jälkeen virtausnopeus laskee vetimeen kertyvän kudosnesteen vaikutuksesta.

Letkunkannatin on pikkuhiljaa kuristanut tykytysletkut lähes kokonaan kiinni, mikä estää nännikumin liikkeen miltei täysin.

Jos epäilet tykyttimen toimintaa, irrota tykytysletku nännikupista. Letkuun menevän ilmanvirtauksen pitää olla jaksottaista.

Jos ilmanvirtaus on jatkuvaa, tykyttimessä on vakava vika; nännikumi on todennäköisesti jatkuvasti auki. Jos ilmanvirtausta ei ole lainkaan, nännikumi on jatkuvasti kiinni, jolloin utare ei tyhjene lainkaan. Syynä voi olla esimerkiksi tykytinventtiiliin takertunut roska.

Jos nännikumi on haljennut, tykyttimeen, letkuihin ja hanaputkistoon on päässyt maitoa. Tykytysletkut, tykytin ja hanaputkisto kannattaa huuhdella heti vedellä. Tarkempi hanaputkiston huuhteluohje on Valmassa Lypsytiimin kirjastossa.

Tykytintesterillä saa tarkistettua tykyttimen toiminnan varmasti, mutta ilman testauslaitettakin voi tehdä hyödyllisiä havaintoja.

Kaksoislyöntien määrä minuutissa on laskettavissa kellon avulla. Yleensä tämä on noin 60 lyöntiä minuutissa. Sähkötykyttimien lyöntinopeus on yleensä kunnossa, mutta alipaineohjattujen tykyttimien nopeus voi vaihdella.

Varmistu siitä, että tykyttimien ilmansuodattimet ovat puhtaat ja letkut tykyttimen ja nännikuppien välillä (tykytysletkut) auki. Ilman pitää päästä nännikupin ja nännikumin väliseen tilaan, jotta nänni-kumi sulkeutuu suunnitellusti. Varmistu myös siitä, että tykytysletkut ovat auki ja ehjät. Pienikin reikä tai litistymä tykytysletkussa estää nännikumia avautumasta kunnolla, jolloin lypsy hidastuu.

Katso lisää artikkeleita

Koneklinikka
Lypsyssä talous ja lehmien terveys kulkevat samaa latua
Koneklinikka
Tutkittua tietoa maidon jäähdytyksen energiankulutuksesta
Koneklinikka
Yli kaksikymmentä vuotta pohjoismaista automaattilypsyä