Laboratorion toimintaa valvotaan

Akkreditoinnilla selvitetään laboratorion puolueeton ja riippumaton pätevyys. Sillä on iso merkitys monelle Valion kansainväliselle yhteistyökumppanille ja asiakkaalle.

Valion Seinäjoen aluelaboratoriossa oli lokakuussa FINAS-arviointi. FINAS tekee ennalta suunniteltuja arviointikäyntejä laboratorioissa, jotka ovat hakeneet akkreditointipätevyyttä tai Eviran hyväksyntää. FINAS on Suomessa toimiva kansallinen akkreditointielin, jollaisia on yksi jokaisessa EU-maassa.

Valion Seinäjoen aluelaboratorio on yhdessä Lapinlahden aluelaboratorion kanssa akkreditoitu laboratorio. Valion aluelaboratorioiden akkreditointitunnus on T169. Akkreditointi antaa mahdollisuuden puolueettomaan ja riippumattomaan pätevyyden osoittamiseen.

Pätevyys arvioidaan kansainvälisten standardien mukaisesti.

Akkreditointipäätökset ovat julkisia. Tiedot päätöksistä ja laboratorioiden pätevyysalueesta ovat FINASin verkkosivuilla.

Akkreditoinnilla on iso merkitys monelle Valion kansainväliselle yhteistyökumppanille ja asiakkaalle. Tällä laboratoriotoimintojen pätevyydellä voidaan osoittaa kansainvälisesti palvelujen laadun luotettavuus.

Mikrobiologian tekninen arvioija Seija Kalso (vas.) ja laboratoriovastaava Jaana Vuorela.

Seinäjoen aluelaboratorion akkreditoituun pätevyysalueeseen kuuluu muun muassa maitotilayrittäjien talousvesinäytteiden Enterobakteeri- ja Escherichia coli -määritykset, joita lokakuun arviointikäynnillä arvioi mikrobiologian tekninen arvioija Seija Kalso.

Akkreditoidun pätevyysalueen lisäksi Seinäjoen Valion aluelaboratoriolla on Evira-hyväksyntä raaka-maidon analyyseille. Eviran sivuilta on löydettävissä kaikki Eviran hyväksynnän piiriin kuuluvat arvioidut ja akkreditoidut menetelmät.

FINAS-arviointikäynneillä selvitetään teknisen menetelmäkohtaisen arvioinnin lisäksi laboratorion johtamisjärjestelmä kaikissa laboratorion toiminnoissa. Johtamisjärjestelmän arviointiin kuuluvat esimerkiksi henkilökunnan perehdytyskäytännöt, asiakirjojen käsittely ja toiminta poikkeavissa tilanteissa.