Kuinka pian lehmän voi lypsää antibioottituubin laiton jälkeen?

Jotta utareensisäisen antibioottituubin antibiootti ehtii imeytyä ja vaikuttaa utareessa, lehmää ei kannata lypsää kovin nopeasti tuubin laiton jälkeen.

Lypsyrobotit on mahdollista säätää lypsämään utaretulehduslehmiä monta kertaa päivässä, mutta lypsy yli neljä kertaa vuorokaudessa vahingoittaa vetimien päitä. Suositeltavaa on, että tuubin laiton jälkeen lypsyn esto on vähintään viisi tuntia. Perinteisessä lypsyssä lypsyjen väli on aina pidempi, jolloin lääke ehtii varmasti vaikuttaa.

Kun lypsyrobotilla käyttää tuubi- tai yhdistelmähoitoa, antibiootin poispesun epäonnistumisen riski on suurempi lypsyrobotilla kuin pelkässä injektiohoidossa, etenkin jos lehmä pääsee lypsylle lyhyen ajan kuluttua tuubin laiton jälkeen. Tällöin lääkityssä neljänneksessä on vähän maitoa ja lypsy poistaa merkittävän osan lääkkeestä.

Lämmin vesi tehostaa antibiootin ja tuubin pohja-aineen poistumista lypsyjärjestelmästä. Jäämien riski on suurin, jos lypsylaitteiston huuhtelee vain kylmällä vedellä. Varminta on kuitenkin tehdä pesu lääkityn lehmän lypsyn jälkeen kuumalla vedellä ja pesuaineella. Näin kannattaa toimia sekä lypsy-robotteja että perinteisiä lypsylaitteistoja käytettäessä.

Robottitiloilla on suositeltavaa, että lääkityn lehmän lypsy ja sen jälkeen tehtävä pesu valvotaan.

Katso lisää artikkeleita

Asiantuntija vastaa
Miten tilan valkuais­omavaraisuutta voi parantaa?
Asiantuntija vastaa
Milloin työ on tehokasta?
Asiantuntija vastaa
Miten säilörehulla voidaan vaikuttaa maidon pitoisuuksiin?