Kotoisten rehujen tuotantokustannukset selville uuden palvelun avulla

Viljelykasvien tuotantokustannuslaskennan työkalu auttaa hahmottamaan oman rehuntuotannon kustannuksia.

Maito syntyy hyvästä ja laadukkaasta rehusta, jota on tarjolla lehmälle koko ajan. ProAgrian Ruokinnan ohjaus -tiloilla vuonna 2019 kotoisten rehujen osuus oli 61 prosenttia lypsävien syömistä rehuista ja säilörehun osuus 53 prosenttia. Näiden kotoisten rehujen tuotantokustannuksia ei tilastojen mukaan lasketa monellakaan tilalla. Tuotantokustannukset ovat asia, johon maitotilayrityksessä voi eniten vaikuttaa, joten niiden selvittäminen on tilan talouden kannalta oleellista. Mitä mittaat, sitä voit parantaa.

ProAgria on uudistanut viljelykasvien tuotantokustannuslaskennan työkalun, joka on jo asiantuntija-käytössä ja joka on kevään aikana tulossa myös maitotilayrittäjien saataville. Työkalu on osa Minun Maatilani -ohjelmistokokonaisuutta. Myös tuotantokustannusten laskentapalvelu uudistuu kuluvan vuoden aikana ja tavoitteena on saada yhä useampi maitotilayrittäjä laskemaan kotoisten rehujen kustannuksia joko itse tai asiantuntijan avulla. Tuotantokustannuslaskelmien tulokset tallentuvat ProAgrian Lohkotietopankkiin, jonka kautta voi vertailla tuloksiaan muiden tilojen kustannuksiin. Tärkeintä on laskelman analysointi ja kehittämistoimenpiteiden pohdinta ja toteutus tulosten perusteella.

Satotaso toimii jakajana laskettaville kustannuksille.

Lähtötietojen keruuta helpottavat kasvukauden aikaiset muistiinpanot. Tuotantokustannusta laskettaessa tärkeä lähtötieto on satotaso, jolla on suuri merkitys, koska se toimii jakajana laskettaville kustannuksille. Satotason määrittäminen on hyvä tehdä sadonkorjuun edetessä esimerkiksi kirjaamalla ylös siilolle ajetut kuormamäärät. Rehumäärät voidaan arvioida myös varastoista. Ohjeita satotason määrittämiseen löytyy paljon erilaisten hankkeiden nettisivuilta. Työn osuuden laskemista varten kannattaa kirjata myös eri työvaiheissa käytetty työaika hehtaaria kohti. Muuttuvat kustannukset eli siementen, lannoitteitten, säilöntäaineiden ja kasvinsuojeluaineiden määrät on hyvä kirjata töiden edetessä. Tämä helpottaa myös lohkomuistiinpanojen tekemistä. Tuotantopanosten hinnat löytyvät kirjanpidosta. Lisäksi laskelmassa huomioidaan yleisiä kustannuksia, jotka kohdennetaan kaikille tilan hehtaareille.

Kiinteät kustannukset muodostuvat tilalla olevista rakennuksista, koneista ja pellosta. Pellon ja ojituksen kustannuksista lasketaan keskimääräinen kustannus, joka on sama tilan kaikille peltohehtaareille. Muita kiinteitä kustannuksia ovat koneiden ja rakennusten poisto, korko ja kunnossapito. Ensimmäistä laskelmaa tehtäessä kone- ja rakennusluettelon laatiminen vaatii enemmän aikaa kuin seuraavina laskelmavuosina, jolloin voidaan hyödyntää aiempaa laskelmaa.

Teksti: Sanna Nokka, johtava asiantuntija, Palvelukehitys ja lypsykarjan tuotosseuranta, ProAgria Keskusten Liitto Kuva: Janne Viinanen