Kokonaisvaltaista johtamista maitotilayrityksiin

Maitotilayrityksen johtaminen on vaativa ja laaja-alainen tehtävä. Se ulottuu päivittäisten töiden johtamisesta koko maitotilayrityksen tasolle.

Markkinaohjautuvuuden kasvun myötä maitotilayrittäjien johtamisosaamisen vaatimukset ovat kasvaneet, mikä on lisännyt strategisen ajattelun ja suunnittelun merkitystä. Kokonaisvaltaista johtamisosaamista tarvitaan, jotta markkinaohjautuvan talouden haasteisiin pystytään vastaamaan.

Kokonaisvaltaisella johtamisella tarkoitetaan, että strategisia (pitkän aikavälin) tavoitteita toteutetaan myös operatiivisella (lyhyen aikavälin) johtamisella. Maitotilayrityksen suunnitelmallinen kehittäminen johtaa parhaaseen tulokseen. Lehmien ruokintaa ja hoitoa, säilörehun tuotantoa ja rehuviljan kasvattamista ja/tai ostamista tarkastellaan yhdessä niin, että koko maitotilayrityksen tasolla saavutetaan paras kannattavuus.

Kannattavuuden parantamisessa korostuu yrityskokonaisuuden hallinta. Menestyvät maitotilayrittäjät hakevat keinoja parantaakseen kannattavuutta. He hankkivat tietoa, kehittävät osaamistaan ja tekevät valintoja. Se edellyttää halua ja kykyä sopeutua muutoksiin. Toimintaympäristön muutosten ennakoinnin merkitys kasvaa. Tuottavuuden nostaminen, toiminnan laatuun panostaminen ja voimavarojen uudelleen kohdentaminen ovat keskeisessä asemassa. Vertailuaineistoja hyödyntämällä saadaan arvokasta tietoa, mikä auttaa tavoitteiden asettamisessa.

Kehittämistoimilla luodaan edellytyksiä tulevaisuuden menestykselle. Kustannustehokkuus on perusta maitotilayritysten toiminnalle sopimustuotannossa. Alin saavutettavissa oleva yksikkökustannus riippuu kahdesta tekijästä, tuoteyksikköä kohti käytettyjen panosten määristä ja niiden hinnoista. Maidon hinta tulee maitotilayrittäjälle annettuna. Siten tuottavuuteen vaikuttaminen on keskeinen pitkän aikavälin keino alentaa yksikkökustannusta ja parantaa kannattavuutta.

Tuottavuuden nostaminen kytkeytyy useissa tapauksissa uuden tuotantoteknologian hyödyntämiseen. Keskeistä on kokonaistuottavuuden parantaminen, vaikka useimmat tuottavuuden parantamistoimet kohdistuvat johonkin tuotannon osa-alueeseen. Markkinaohjautuvassa taloudessa perinteinen yksittäisten tuotantoprosessien tuotannollinen kehittäminen ei johda parhaaseen kannattavuuteen.

Kun maitotilayrityksen toimintaa kehitetään kokonaisuutta tukien, kannattavuusedellytykset paranevat. Maitotilayrittäjälle strateginen päätös voi olla mm. valinta vaihtoehtoisista toimintatavoista. Omin voimin hoidettujen maitotilayritysten määrä on vähentynyt. Tulevaisuudessa maitotilayrittäjät hakevat kumppaneita ja keskittyvät ydintoimintaan. Eri yhteistyömuotojen ja -vaihtoehtojen hyödyntäminen sekä ulkopuolisen osaamisen käyttö yleistyvät.

Vuoden 2021 keväällä maitotilayrittäjien käyttöön tulee digitaalinen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja, joka koostuu ohje- ja työkirjasta. Ohjekirja auttaa kokonaisvaltaisen johtamisen omaksumisessa ja yritystoiminnan kehittämisessä. Työkirjaan maitotilayrittäjä voi tuottaa sisältöä tarpeensa mukaan. Ohjekirja sisältää tietoa myös yritystoiminnan kehittämisestä ja vaihtoehtoisista toimintatavoista.

Matti Ryhänen Yliopettaja, SeAMK

Lue lisää SeAMK-julkaisusta.

Kuva: SeAMK.