Kohti hiilineutraalia maitoa

Nurmen ja maaperän kyky sitoa hiiltä on maidontuotannossa ilmastokeskustelun ratkaisujen ytimessä.

Professori Perttu Virkajärvi kertoo sivuilla 22−23 nurmien hyvän hiilensidontapotentiaalin perustuvan kolmeen tekijään: nurmi hyödyntää tehokkaasti koko kasvukauden yhteyttämiseen, sen juuristo on laaja, ja maata muokataan nurmiviljelyssä vähemmän verrattuna muiden kasvilajien viljelyyn. Kun nurmea siis hoitaa hyvin ja sopivalla intensiteetillä, se tuottaa suuren sadon, johon sitoutuu runsaasti hiiltä. Tämä on yksi tila-tason keinoistamme nautakarjan ilmastopäästöjen − erityisesti metaanintuotannon − kompensointiin.

Toivomme kaikkia tilojamme mukaan tärkeään työhön!

Valio tavoittelee maidon hiilijalanjäljen pienentämistä nollaan tutkimuksen, innovaatioiden ja tilapilottien avulla. Tarkoituksemme on kerätä, tutkia ja jakaa parhaita käytäntöjä tilatyöhön muun muassa nurmen ja maaperän hiilensidonnan parantamiseksi sekä eläinten rehunkäyttökyvyn ja ilmastoystävällisten ruokintateknologioiden kehittämiseksi. Tavoitteena on suomalaisen maatalouden kannattavuuden ja vientikilpailukyvyn parantaminen.

Tämän lehden sivuilla 50−51 maitotilayrittäjä Heikki Salomaa kertoo BSAG:n Carbon Action -koulutuksen opeista. Valioryhmän omistajayrittäjille räätälöidyssä hiiliviljelykoulutuksessa pureudumme oppien parhaisiin, maitotiloille sopivimpiin paloihin.

Tervetuloa hiiliviljelijäksi!