Kaivoveden laatu syyniin

Seuraa kaivoveden laatua, jotta taudinaiheuttajat eivät kulkeudu maitoon esimerkiksi pesuveden mukana.

Oman kaivon veden laatua on seurattava, jos vettä käytetään tilalla maidon kanssa kosketukseen joutuvien pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen ja huuhteluun. Mikäli tilalla käytetään kunnallisen vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan vettä, ei tarvitse huolehtia veden laadun tarkastuksesta.

Kaivovedelle asetetut laatuvaatimukset on määritelty maa- ja metsä-talousministeriön alkutuotantoasetuksessa (1368/2011). Asetuksen mukaan vedestä pitää tutkia vähintään Esherichia coli (E.coli) ja suolisto-peräiset enterokokit sekä väri ja haju.

Kaivovedestä ei saa löytyä edellä mainittuja mikrobeja, ja sen värin ja hajun on oltava normaali.

Kaivoveden laatu on tarkistettava kolmen vuoden välein. Valmassa on mahdollista asettaa muistutus veden laadun tutkimusajankohdasta.

E.coli ja enterokokit ovat suolistoperäisiä bakteereita, joiden löytyminen kaivon vesinäytteestä osoittaa ulosteista saastuneiden pinta- tai valumavesien pääsyn kaivoveteen.

E.coli-tulosten tulkinnassa käytetään apuna UV-valoa.

Laboratorio raportoi myös kolit 37-tuloksen, vaikka viranomaiset eivät vaadi sitä. Tulos antaa kuitenkin taustatietoa veden laadusta ja auttaa muiden tulosten tulkintaa.

Seinäjoen aluelaboratoriossa tehdään alkutuotantoasetuksen mukaisia vesianalyysejä. Laboratorio on akkreditoinut E.coli- ja suolistoperäiset enterokokit-määritykset (T169, FINAS). Alkutuotantoasetuksen mukaan määritykset on tehtävä akkreditoiduilla menetelmillä.

Tila voi pyytää näytteestä lisämäärityksenä kovuuden ja pH:n, mutta viranomaiset eivät vaadi niitä. Muita kemiallisia määrityksiä, kuten rauta, nitraatti, radon, ei tehdä Seinäjoen laboratoriossa.

Jos vedestä halutaan teettää kemiallisia määrityksiä, näyte toimitetaan paikalliseen elintarvike- ja ympäristölaboratorioon. Seinäjoella analysoidaan noin 1 000 kaivovesinäytettä vuodessa.

Vesinäytteen voi lähettää laboratorioon maitoauton matkassa. Näytteenottoon tarvittavan pullon ja saatelomakkeen voi tilata Valmakaupasta. Myös näytesaatteen saa Valmasta.

Vesinäyte kannattaa lähettää alkuviikosta, jolloin se ehtii laboratorioon ennen viikonloppua.

Tulos valmistuu vuorokauden kuluttua siitä, kun näyte on tullut laboratorioon.

Tulokset raportoidaan Valman lisäksi aina myös kirjeitse. Postin kautta tuleva virallinen analyysi-todistus täyttää sisällöltään valvovan viranomaisen vaatimukset.