IT ja talous tiiviisti strategian ytimessä

Jyri Virrantuomi, 49 v., johtaja, talous, tietohallinto, hankinta ja strategia, Valio Oy.

Tehtäväni Valiolla

Vastaan Valiolla talouden, tietohallinnon eli IT:n, hankintojen sekä strategian toiminnoista ja johtamisesta.

Valion tehtävänä on luoda omistajayrittäjien tuottamalle maidolle mahdollisimman paljon arvoa. Siinä tehtävässä yrityksemme strategiaprosessi ja sen tehokas johtaminen on hyvin merkityksellistä: pohdimme jatkuvasti, miten pystymme tuottamaan omistajillemme mahdollisimman suurta hyötyä pitkällä aikavälillä. Lisäksi lyhyen tähtäimen strategian toimeenpanosuunnitelmat ja niiden toteutus linkittyvät tiiviisti yrityksen talouteen.

Moderni ja innovatiivinen IT on yhä tärkeämmässä asemassa strategian toteutuksen mahdollistajana ja vauhdittajana.

Suunnannäyttäjä

Valion innovatiivisuus ei rajoitu pelkästään yrityksen valmistamiin tuotteisiin, vaan kuuluu yhä isommassa määrin kaikkiin toimintatapoihimme, esimerkiksi somen käyttöön viestinnässä ja markkinoinnissa.

Valiolla on valtava osaaminen, motivoituneet työntekijät ja hienot brändit. Näiden mahdollisuuksien käyttäminen parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen menestymiseksi on erittäin kiinnostava haaste.

Valio on osa suomalaista identiteettiä. Lapsuudessani Valio oli yhtä kuin maito, niin kuin Kekkonen tarkoitti presidenttiä. Valion mieleenjäävä mainonta on vaikuttanut positiivisesti myös brändimielikuviin ja yhtiön maineeseen. Suuren yleisön mielissä Valion yritysmielikuva on hyvä, olemme kiinnostava työnantaja ja yhteiskuntavastuullinen toimija.

On hienoa, että Valio on mukana nyt esimerkiksi hiilijalanjälkikeskustelussa. Uskon, että ihmiskunta ratkaisee suuriakin ongelmia tavalla tai toisella, ja olemme aktiivisina toimijoina mukana ratkaisuissa omilla vahvuusalueillamme.

Talous & arvoketju

Yrityksen talous liittyy vahvasti koko busineksen pyörittämiseen ja hyödyntää järjestelmällisesti hankittua tietoa sekä IT:n tarjoamia mahdollisuuksia. Ilman hyvin toimivaa IT:tä ei voi olla kannattavaa liiketoimintaa.

Maitotiloilta loppuasiakkaaseen saakka ulottuvan arvoketjun ymmärtäminen on Valion strategiatyön ja vision ydintä. Yrityksen tehtävänä arvoketjussa on kerätä omistajayrittäjillemme arvoa. Jotta ketju kokonaisuudessaan toimisi, kaikkien ketjun osien on saatava siitä järkevä osansa.

Minua motivoi

Yrityksen arvoilla ja kulttuurilla on hyvin suuri merkitys. Brändi, kiinnostavat tuotteet ja palvelut yhdessä hyvän työilmapiirin, mukavien työkavereiden ja haasteellisten tavoitteiden kanssa ovat innostumisen ytimessä. On tärkeää kokea voivansa omalla toiminnallaan edesauttaa yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Valion motivoituneiden, taitavien ja innostuneiden työntekijöiden kaikki kyvyt pitää saadaan parhaaseen mahdolliseen käyttöön ja urapolut suunniteltua onnistuneesti.

Oma vahvuuteni on erilaisten ihmisten ja kulttuurien kanssa toimiminen, koska olen saanut työskennellä aiemmin hyvin kansainvälisissä yrityksissä. Minua eivät liioin haittaa esimerkiksi pitkät listat ongelmista tai haasteista: niitä voi toisella nimellä kutsua parannusmahdollisuuksiksi.

Työurani

Valmistuin kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1993. Työurani olen tehnyt talouden ja liiketoiminnan kehityksen parissa. Olen työskennellyt useilla hyvin kiinnostavilla toimialaloilla kuluttajatuotteiden- ja brändien parissa, projektitoiminnassa, tukkutoiminnassa, metalli-teollisuudessa, merenkulussa ja IT-puolella. Kaikista on jäänyt haaviin jokin hyvä toimintapa ja oppi. Valiolle siirryin Oras Groupin talousjohtajan tehtävistä viime kesänä.

Perhe ja vapaa-aika

Olen naimisissa sekä 16- ja 18-vuotiaiden poikien isä. Olen aina pelannut jalkapalloa ja pelaan yhä divarissa, eli en vielä ikämiehissä. Perheessä harrastamme muun muassa veneilyä saareen kesäisin.

Valion suosikkituotteeni

Ehdottomasti Valio AURA® ja jouluisin Valio AURA Gold®.

MUISTONI MAATILALTA

Pääsin ensimmäistä kertaa elämässäni maidonkeräilyauton hyttiin hiukan sen jälkeen, kun olin aloittanut työt Valiolla viime elokuussa. Vaikutuin, miten tarkka prosessi maidonkeräily on ja miten hienosti yhteistyö maitotilojen kanssa toimii. Ymmärsin päivän aikana konkreettisesti, miten puhdasta suomalainen maito on. Jatkossa uskon meillä olevan mahdollisuuksia käyttää entistäkin enemmän hyödyksemme raaka-aineemme puhtautta ja laatua. Maidonkeräilyssäkin IT nousi esiin: keräilyauto on kuin pyörillä liikkuva tietokone