Isoja askeleita vastuullisuudessa

Vastuullisuus ja sen edistäminen on ollut ajankohtainen asia Valiossa jo pitkään, mutta viime aikoina on tapahtunut paljon.

Kesällä Valion vastuullisuuslisä nousi sentistä kahteen senttiin litralta. Syyskuussa kauppoihin tuli Valion vapaan lehmän maito. Soijan käytöstä valiolaisilla tiloilla luovuttiin kokonaan jo hyvän aikaa sitten – Brasilian metsäpalot muistuttivat siitä, minkä takia soijasta tuli luopua.

Valiolla on kunnianhimoinen tavoite saavuttaa hiilineutraali maitoketju. Hihat on kääritty, mutta urakka on kova ja jatkuu vielä pitkään.

Vastuullisuus ei ole sana-helinää ja vaatii paljon töitä jokaisena päivänä − niin Valiossa kuin tiloillakin. Vastuulliset yritykset tulevat menestymään markkinoilla ja vastuuttomat tulevat tippumaan kyydistä.

Euroopan maitomarkkinat ovat olleet tänä vuonna paremmin tasapainossa kuin pitkään aikaan.

Maitotuotemarkkinoilta poistui niin sanottu ylimääräinen myyjä EU:n interventiovarastojen tyhjennyttyä. Tämä on näkynyt erityisesti rasvattoman maitojauheen hintatasossa, joka on noussut yli 30 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Pitkän aikavälin vertailussa maitojauheen hinta on kuitenkin maltillisella tasolla.

Myös tilatasolla lähiaikojen näkymät ovat paremmat kuin vuosi sitten. Nyt tiedetään se, mitä kesällä 2018 osattiin odottaa. Muuttuvat kustannukset lähtivät viime kesän jälkeen poikkeuksellisen rajuun nousuun.

Talven jälkeen tilanne on hieman helpottanut ja suunta on parempaan päin, vaikka vieläkin mennään korkealla kustannustasolla.

Luonnonvarakeskus LUKE:ssa on kehitetty maidontuotannon muuttuvien kustannusten indeksi. Kyseessä on maidontuotantoon sovellettu versio Tilastokeskuksen julkaisemasta maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksistä.

Indeksin perustasona 100 on tammikuu 2015. Viime vuoden lopulla indeksi kävi korkeimmillaan tasolla 117 ja kesäkuuhun 2019 mennessä indeksi oli laskenut tasolle 110. Eli indeksin perusteella kesäkuussa maidontuotannon muuttuvat kustannukset olivat 10 prosenttia korkeammat kuin vuoden 2015 tammikuussa. Tilojen välillä voi olla eroja kustannusten kehittymisessä.

Maitotilayritykset kehittävät toimintaansa, ja niin tehdään myös Valion Alkutuotannossa. Katseet on suunnattu eteenpäin.

Valioryhmän neuvonnan kehittämisessä keskeinen kysymys on, kuinka voimme tukea parhaalla mahdollisella tavalla maitotilayrittäjiä menestymään.