Ilmastolaskentamme kehittyy

Valtaosa Valio-ryhmän tuottamasta maitomäärästä on Valio Carbo® -laskennan piirissä.

Syksyllä 2020 lanseerasimme Valio Carbo® -ympäristölaskurin valiolaisten tilojen käyttöön. Laskurin käyttö on edennyt hyvässä myötätuulessa. Vuonna 2022 valiolaiset tilat tekivät lähes 2 500 virallista laskentaa, ja noin 75 prosenttia Valio-ryhmän tuottamasta maitomäärästä oli laskennan piirissä. Tämä antaa hyvän pohjan tilakohtaiselle ilmastotyölle ja Valion tuotteiden hiilijalanjäljen kommunikoimiseen asiakkaillemme.

Ilmastolaskenta kehittyy, kun ymmärryksemme maidon arvoketjun päästöistä ja hiilinieluista paranee. Tänä syksynä olemmekin ottaneet käyttöön Valio Carbo® -ympäristölaskurin version 2.0. Tärkein uudistus on maaperäpäästöjen sisällyttäminen laskentaan. Lisäksi uudella laskurilla on mahdollista huomioida maidontuotannon lisäksi naudanlihan ilmastovaikutukset.

Maaperän hiilidioksidipäästöjen sisällyttäminen laskentaan nostaa maidon hiilijalanjälkeä keskimäärin noin kolmanneksella. Nämä päästöt tulevat käytännössä turvemailta. Valitettavasti emme vielä pysty sisällyttämään kivennäismaiden hiilensidontaa laskentaan, koska hyväksyttyjä päästökertoimia ei vielä ole olemassa. Uskomme, että pääsemme testaamaan hiilensidonnan laskentamalleja kuitenkin jo ensi vuonna. Vaikka keskimääräinen raakamaidon hiilijalanjälki laskentamuutoksen myötä nousee, se ei tarkoita, että valiolaisten maitotilojen ilmastotehokkuus olisi huonontunut. Kyse on laskentamuutoksesta, joita tulee varmasti vielä eteen myöhemminkin.

Valio-ryhmän maitotilojen ilmastotehokkuus on todella hyvä.

Hiiliviljely ja hiiliviljelykoulutus sisältyvät vastuullisuusohjelmamme vapaaehtoisiin toimenpiteisiin, jotka otettiin käyttöön tämän vuoden toukokuussa. Lähes 1 500 maitotilaa on jo valinnut tämän toimenpiteen ohjelmasta omaan toimintaansa. Tämän ansiosta Valio-ryhmässä on jo yli 100 000 hehtaaria hiiliviljelytoimenpiteiden alaisena. Tämä peltoala sitoo jo aikamoisen määrän hiiltä nurmikierrossa oleviin peltolohkoihin. Hyvin varovaisella sidontakertoimella laskettuna vuotuinen hiilensidonta tältä alalta on lähes 0,15 megatonnia vuodessa, mikä vastaa Valion teollisen tuotannon vuosittaisia CO2-päästöjä. Todennäköisesti sidonta voi olla suurempaakin, mutta tämän varmentamiseksi tarvitsemme vielä tarkempia laskentamalleja.

Uudessa laskurissa on muitakin parannuksia. Käyttöliittymä on täysin uudistettu, ja laskenta sujuu helpommin ja nopeammin kuin aiemmassa versiossa. Jos tila käyttää lehmien metaanin tuotantoa vähentäviä lisäaineita, laskurilla on mahdollista huomioida nämä päästövähennykset sekä maidon että naudanlihan hiilijalanjäljessä. Monia muitakin laskurin käyttöä helpottavia ja tarkkuutta lisääviä parannuksia on tehty, ja niihin on mahdollista tutustua juuri alkaneissa Teams-koulutuksissa.

Koulutusajankohdat löytyvät Valmasta. Ilmastotyöhön liittyvät laskentamenetelmät kehittyvät koko ajan. Tästä syystä myös Valio Carbo® -ympäristölaskuria on kehitettävä jatkuvasti.

Näkökulmat
Ilmastopuntari: Hiiliviljelyn välitilinpäätös
Näkökulmat
Tukea nuorille yrittäjille
Näkökulmat
Uudet yrittäjät Valiolla