Hyvinvointi kohentui parsinavetassa

Kuisman tilalla Hartolassa on eletty työntäyteisiä vuosia. Parsinavettaa on laajennettu ja perhe on kasvanut kolmella lapsella.

”Läpsystä vaihtoja”, Elina Juutinen ja Heikki Kuisma kuvailevat lapsiperheen elämää 50 lehmän tilalla. Perheeseen kuuluu neljän kuukauden ikäinen Oiva (kuvassa), kaksivuotias Elsa ja nelivuotias Ella. Kuva: Markku Pulkkinen

Yrittäjät agronomi Elina Juutinen, 32, ja agrologi (AMK) Heikki Kuisma, 35, ovat pyörittäneet maito-tilaa Hartolassa pian kahdeksan vuotta. 4 kuukauden ikäinen Oiva, 2-vuotias Elsa ja 4-vuotias Ella pitävät vanhemmat liikkeessä muuallakin kuin navetassa. Heikin isä, Pekka Kuisma, auttelee edelleen peltotöissä.

Tila Kuisman tilalla on 30 hehtaaria omaa ja 80 hehtaaria vuokrattua peltoa. Parhaillaan navetan lähistölle raivataan kuusi hehtaaria uutta peltoa. Nurmea on 50 hehtaaria, josta kymmenen on laitumena. Tuoreena korjattavaa kokoviljaa on 10 hehtaaria ja puitavaa viljaa 40 hehtaaria.

Navetta Parsinavetan laajennus valmistui vuonna 2014. Silloin uusittiin ilmanvaihto, parrenerottajat, niskaputket, parsipedit, ikkunat, sähköt ja valaistus. Samana vuonna navetan viereen valmistui kylmäpihatto ummessa oleville lehmille ja nuorkarjalle. Investoinnit maksoivat 400 000 euroa. Tänä vuonna yrittäjät siirsivät pienet vasikat navetasta vanhan kuivikevaraston puolelle.

”Kaikki mahdolliset katonalukset ovat tehokkaasti eläinten käytössä”, Heikki sanoo.

Navetassa on käsin säädettävät kennolevyikkunat ja painovoimainen ilmanvaihto. Katossa on kaksi propellituuletinta lämpimiä kesä-päiviä varten. Säilörehu korjataan aumoihin murskepohjalle ja osa pyöröpaaleihin. Rehu jaetaan pienkuormaajalla ja väkirehu kiskolla kulkevalla automaattiruokkijalla.

Eläimet Navetassa on tällä hetkellä 50 lypsyssä olevaa lehmää, joista kaksi kolmasosaa on ayrshire- ja yksi kolmasosa holsteinrotua. Keskituotos on 10 500 kiloa lehmää kohti vuodessa (11 000 kg EKM). Rasvapitoisuus on 4,4 ja valkuaispitoisuus 3,6 prosenttia.

”Parantuneet olot ovat nostaneet keskituotosta 1 500 kilolla. Tavoitteena on nostaa tuotosta vielä toiset 1 500 kiloa”, Elina visioi.

Eläinten hyvinvointi Eläinten hyvinvoinnin perustana on laadukkaan säilörehun (D-arvo 690–700) lisäksi mahdollisimman pitkä laidun kausi ja pehmeät parsipedit. Tänä vuonna laidunkausi kesti viisi kuukautta. Laitumelle on vapaa pääsy.

”Aloitamme laiduntamisen, kun ruoho on kymmensenttistä, ja vaihdamme lohkoa joka päivä. Laiduntaminen ei laske tuotosta, sillä kesälläkin lypsämme jopa 40 litran päivämaitoja”, Elina valottaa.

Yrittäjät ovat tyytyväisiä kolmeseinäiseen, helppohoitoiseen kylmä-pihattoon. ”Ummessa olevat lehmät ja hiehot viihtyvät kestokuivikekarsinoissa. Kaikki poikimiset ovat sujuneet kylmäpihatossa hyvin”, Elina kertoo.

”Eläinten terveydentila on hyvä. Poikimaväli on 362 päivää ja keskipoikimakerrat hieman yli kolme. Pyrimme ennaltaehkäisemään sairauksia säännöllisten eläinlääkäri- ja sorkkahoitokäyntien avulla. Meillä on terveydenhuoltosopimus ja Suomen paras eläinlääkäri, Jonna Pessala”, Elina kiittelee.

Työn ilo ja vapaa-aika Parhaan työnilon yrittäjät kertovat saavansa tuotannon ja itsensä kehittämisestä. Heikki on parhaillaankin maitotilan johtamisvalmennuksessa Suomen Yrittäjäopistossa. Terveet ja hyvinvoivat eläimet saavat myös jaksamaan kaiken kiireen keskellä.

Navettavuoroja yrittäjät hoitavat vuorotellen, jotta toinen saa levätä tai olla lasten kanssa. Heikki käy pelaamassa sulkapalloa kerran viikossa ja lenkkeilee silloin tällöin. Elina tuulettaa ajatuksia käymällä lasten kanssa kerhoissa.

”Useamman kerran vuodessa irtaannumme muutamaksi päiväksi tilalta. Se on meille tärkeää”, Elina sanoo.

Teksti: Markku Pulkkinen

Lue lisää Kuisman tilan parsinavetan parannuksista