Haastavaan toimintaympäristöön sopeutuen

Me viljelijät olemme tottuneet toimimaan luonnon ehdoilla, vaikka sääolosuhteisiin olemmekin harvoin tyytyväisiä. Viime kasvukausi oli poikkeuksellisen vaikea lähes koko maassa. Kevään märkyys ja keskikesän pitkä hellejakso veivät rehuviljasadon laadun ja määrän olemattomiksi, ja nurmirehusadoista ainakin yksi jäi useilla tiloilla vaatimattomaksi.

Pula rehujen raaka-aineista on nostanut ostorehujen hinnat ennätyskorkeiksi, joten tiloilla on nyt järkevää panostaa kotoisten rehujen tehokkaaseen käyttöön pitoisuudet edellä, litrojenkin kustannuksella.

Vaikka COVID-19 haittaa edelleen ihmisten arkipäivää, maailmantalous alkoi elpyä pandemiasta jo vuosi sitten. Kysynnän nopea kasvu nosti energian hinnat pilviin, millä oli välitön vaikutus tuotantokustannuksiin. Maatalousmuovien hinnat nousivat ensimmäisinä, öljy ja sähkö seuraavina, ja viimeisenä jo kesällä lannoitteiden avaushinnat olivat korkeat. Eikä hintojen nousulle näy loppua.

Energian hinnan ja tuotantokustannusten nousu on havaittu myös Valiolla. Vuonna 2018 aloitettu #2021-säästöohjelma on tuonut merkittävän määrän tehostuskohteita, joilla on säästetty rahaa. Sähkö- ja lämmitysenergian hankintoja on jo vuosia siirretty uusiutuviin, edullisempiin lähteisiin.

Valion maitotuotto on ollut viime vuodet maltillisessa nousussa. Parina viime vuonna siitä on ollut välttämätöntä siirtää osa Valion tulokseen ja vahvistaa yrityksen taloutta tulevia investointeja varten. Valion hallitus on keväästä asti arvioinut, milloin saavutettu maitotuotto mahdollistaa lisätilitykseen osuuskunnille. Elokuussa teimme 1,5 sentin lisätilityksen tammi-kesäkuun aikana vastaanotetulle maidolle. Tilityshinnan nosto tuli voimaan marraskuun alusta: 2 senttiä tavanomaiselle maitolitralle ja 1 senttiä luomulle. Lopullisesta jälkitilistä päätetään vuodenvaihteessa.

Vuoden alusta Valio-ryhmässä alkanut sopimustuotanto on tuonut yritykseen tehokkuutta ja ennustettavuutta, jota sillä haettiinkin. Kaiken tekemisemme tavoitteena on tulevaisuuden valiolaisten maitotilayrittäjien menestyksen turvaaminen. Omistajien kannalta sopimustuotannon ensiaskeleet olisivat ansainneet paremmat tuotanto-olosuhteet, ja osalle tuottajista sopimuksen määräytymisvuosi on osuuskunnissa tehdyistä erilaisista sopeutumismalleista huolimatta aiheuttanut harmia ja tulonmenetystä.

Valion maitotuotto on ollut viime vuodet maltillisessa nousussa.

Rakennekehitys valiolaisilla tiloilla jatkuu, ja sopimuslitroja vapautuu jatkavien tilojen käyttöön. Oikeudenmukaisia keinoja jakaa vapautuvia litroja jatkaville tiloille on arvioitu osuuskunnissa keväästä lähtien. Kuten tähänkin asti, hallinto tekee linjaukset ja osuuskunnan toimiva johto tilakohtaiset ratkaisut. Myös uusinvestointeja tarvitaan jo lähivuosina. Tiekarttaa tulevaisuuteen tekevät Valion alkutuotanto ja osuuskunnat yhdessä.

Vastuullisuus- ja ilmastokeskustelu on tullut jäädäkseen. Välillä keskustelu näyttää hieman harkitummalta, mutta edelleen ruoantuotannon roolin ja merkityksen korostuminen ilmastomuutoksen aiheuttajana on kohtuuton.

Asiakkaat ja kuluttajat kuitenkin vaativat toimijoilta näyttöjä eläinten yhä paremmasta kohtelusta sekä toimista ympäristön hyväksi. Vastuullisuuslisän maltilliset lisätoimet ovat olleet Valion ja osuuskuntien hallintojen valmistelussa jo jonkin aikaa, ja lisätoimista päätettiin tehdä vapaaehtoisia. Valion hallitus on tehnyt päätöksen, että lanseeraamme lisätoimet vasta vuoden 2023 keväällä. Näin maitotilayrittäjät ehtivät tutustua eri toimenpidevaihtoehtoihin rauhassa ja tehdä tiloilleen sopivat valinnat esimerkiksi laidunnukseen liittyen. Toimenpiteistä tilat voivat koota paketin, jolla vastuullisuuslisään saa korotusta.

Hyvää jatkoa ja jaksamista.

Näkökulmat
Ilmastopuntari: Hiiliviljelyn välitilinpäätös
Näkökulmat
Tukea nuorille yrittäjille
Näkökulmat
Uudet yrittäjät Valiolla