Euroopan vihreä politiikka

Euroopan unionin maatalouspolitiikan uudistusta on valmisteltu pitkään. Asetusehdotukset julkaistiin kesäkuussa 2018, minkä jälkeen niitä on käsitelty maatalous- ja kalastusneuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta äänesti edellisen parlamentin kaudella maatalouspolitiikan uudistuksesta, mutta nykyinen valiokunta avaa paketin uudestaan ja keskustelee joistain sen yksityiskohdista.

Ison-Britannian EU-eron viivästymisen takia pitkäaikaista rahoituskehystä ei ole saatu päätetyksi, ja ilman rahoitusta maatalouspolitiikan muutoksestakaan ei voida päättää. Näyttää siltä, että päätöksenteko viivästyy ja jo päätetyn vuoden siirtymäkauden päälle tarvitaan toinenkin vuosi aikaa ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa.

Tuleva maatalouspolitiikka on entistä vihreämpi, mutta myös uuden Euroopan komission julkaisema Green deal eli Euroopan vihreän kehityksen ohjelma lisää maatalouden velvoitteita.

Ohjelman iso tavoite on, että EU on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Se koskee tietenkin kaikkia sektoreita, ei pelkästään maataloutta, mutta ohjelma pitää sisällään useita tavoitteita, jotka koskettavat myös maataloustuotantoa ja elintarviketeollisuutta.

Euroopan komission uusi puheenjohtaja Ursula von der Leyen on valtuuttanut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman Pellolta pöytään -strategian toteuttamisen terveys ja elintarviketurvallisuus komissaari Kyriakidekselle. Maatalouskomissaari Wojciechowskille on annettu tehtäväksi saattaa maatalouspolitiikan uudistus valmiiksi ja vain myötävaikuttaa Pellolta pöytään -strategian toteutumiseen.

Pellosta pöytään -strategia julkaistaan keväällä 2020. Sen tarkoituksena on torjua ilmastonmuutosta, suojella ympäristöä, säilyttää biologinen monimuotoisuus, lisätä luomutuotantoa ja varmistaa edullinen ja kestävästi tuotettu ruoka. Tavoitteena on vähentää kemiallisten torjunta-aineiden, lannoitteiden ja antibioottien käyttöä.

Lisäksi strategialla on tarkoitus edistää kiertotaloutta, jossa kiinnitetään huomiota tehokkaampaan elintarviketuotantoon sekä pakkauksiin ja varastointiin, tavoitellaan tervettä kulutusta, hävikin vähentämistä ja tuotetaan enemmän tietoa edellä mainituista aiheista kansalaisille. Myös eläinten hyvinvoinnin lisäämiseen kiinnitetään huomiota.

Se, miten Pellolta pöytään -strategia ja maatalouspolitiikan muutos sitten nivotaan yhteen, on vielä hieman epäselvää. Joitakin suuntaviivoja voi löytää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman liitteestä. Vuosina 2020 ja 2021 on tarkoitus peilata jäsenmaiden strategisia suunnitelmia Pellolta pöytään -strategian tavoitteita vastaan.

Kemiallisten torjunta-aineiden, lannoitteiden ja antibioottien käytön vähentämistä säädetään osittain lainsäädännöllä, mitä on tarkoitus ehdottaa vuonna 2021. Biodiversiteettistrategia julkaistaan keväällä 2020.

Valioryhmässä tehdään jo hartiavoimin töitä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden suuntaisesti: on esimerkiksi hiilineutraali maitoketju 2035 -tavoite, pitkäaikainen työ eläinten hyvinvoinnin eteen, vastuullinen antibioottien käyttö ja Valion työ energiatehokkuuden, pakkaus-kehityksen sekä terveyttä edistävien innovaatioiden eteen.

Euroopassa olemme edelläkävijöitä, joten lainsäädännöllä ei tulisi asettaa nykyisiä käytäntöjä tiukempia vaatimuksia. Omista lähtökohdista kumpuavalle toiminnan kehittämiselle tulisi jättää tilaa tulevassa politiikassa.

Katso lisää Tavataan Valiolla -artikkeleja

Riitta Brandt, Edunvalvontajohtaja, Valio Oy