Esittelyssä uudet KPI-Avainmittarit

KPI-mittarit ovat yrityksen johtamisen apuvälineitä. Ne mittaavat suorituskykyä ja ovat toiminnan avaintunnuslukuja.

Valiolaisten maitotilojen KPI-Avainmen ensimmäiset EKM-, maidon määrä-, maidon laatu-, rehukustannus- ja hedelmällisyysmittarit otettiin käyttöön vuonna 2017. Ne on tuotettu Valion, ProAgrian, Faban ja Mtech Digital Solutions Oy:n yhteistyönä. Helmikuussa 2021 julkaistiin yhdeksän uutta sopimustuotantoon, maidon koostumukseen ja hinnoitteluun liittyvää mittaria. Yrittäjien saatavilla mittarit ovat Valmassa, Minun Maatilani.fi -sovelluksessa, Bisnes+ - alustan kautta sekä itsenäisenä palveluna.

Sopimustuotantomittarit vertaavat tuotettua maitomäärää A-/B-/C-määriin. Määrätiedot siirretään Mtechiin useita kertoja vuorokaudessa ja myös laskenta tapahtuu samassa syklissä. Tuotettua maitomäärää verrataan tilan sopimusmäärään päivä-, kuukausi-, kausi- ja vuositasolla. ProAgrian tuotosseurantatilat voivat seurata kuukausitasolla tuottoennusteen kehittymistä.

Mittarit ovat:

  • päivämaitomäärä vrt. A-määrä
  • kuukausimaitomäärä vrt. A-määrä
  • vrt. A-määrä
  • vuosimaitomäärä vrt. A-määrä
  • tuottoennuste vrt. A-määrä

Jokainen näistä maitomäärämittareista toimii samalla logiikalla: lasketaan tuotetun maitomäärän ja A-sopimusmaitomäärän erotus päivä-, kuukausi-, kausi- tai vuositasolla. Toteutunut erotus kertoo, sijoittuuko maitomäärä A/B/C-sopimusmaitomäärään. A on vihreä, B on keltainen ja C on punainen alue. Vertailussa olevat sopimusmäärät lasketaan kumulatiivisesti.

Tuottoennuste vertaa tilan seuraavan kuukauden tuottoennustetta tilan A-sopimusmäärään / sopimusmäärään. ProAgrian tuottamat 12 kuukauden tuottoennusteet päivittyvät kerran kuukaudessa noin kuukauden 10. päivä sen jälkeen, kun ne on laskettu.

Maidon koostumuksella on suuri vaikutus tilityshintaan. Uudet maidon koostumus- ja tilitysmittarit ovat:

  • maidon tilitys, rasvaprosentti
  • maidon tilitys, valkuaisprosentti
  • koostumushinta vrt. HOSK koostumushinta (kk), snt/l
  • tilityshinta vrt. HOSK keskitilityshinta (kk), snt/l

Tilan kuukauden maitonäytteistä neljä analysoidaan hinnoittelunäytteinä. Maidon tilityksen rasva- ja valkuaisprosentit lasketaan näiden tulosten aritmeettisena keskiarvona. Näistä prosenteista ja rasva- ja valkuaiskymmenysten arvosta lasketaan koostumushinta, jota verrataan osuuskunnan keskikoostumushintaan (= HOSK koostumushinta). Mittari näyttää hinnanerotuksen (joko + tai -).

Kaikissa mittareissa värillinen nuoli (vihreä, keltainen tai punainen) kertoo kehityssuunnan verrattuna mittauspäivää edeltäneeseen kuukauteen.

Tilityshintamittarissa verrataan tilan viimeisimmän maidontilityksen tilityshinnan ja oman osuuskunnan keskitilitys-hinnan erotusta (joko + tai - ).