Erinomaista raakamaitoa

Valiolaisten maitotilojen tuottama raakamaito oli viimekin vuonna laadultaan erinomaista. Parhaimman eli E-luokkaisen maidon osuus oli viime vuonna sama kuin edellisvuonna: 96,9 prosenttia eli 1 765 080 857 litraa. Ihan vielä ei ylitetty 97 prosenttia.

II-luokkaisen maidon määrä oli 0,01 % eli 179 259 litraa. I-luokan osuus oli 3,08 % eli 56 116 964 litraa.

Raakamaidon laatuluokittelu määräytyy solu- ja bakteeritulosten geometristen keskiarvojen perusteella. Hinnoittelunäytteiden määrä nousi viime vuoden alussa kolmesta neljään kuukaudessa.

Soluissa laskennassa oli siten mukana kuukausittain 12 tulosta (kolmen viimeisimmän kuukauden tulokset) ja bakteereissa vastaavasti 9 tulosta (kahden kuukauden tulokset).

Lisäksi todetut antibioottijäämät tai muut maidon käytön estävät kuormapoikkeamat pudottavat laatuluokan E-luokasta 1-luokkaan. Maidon luokittelu I-luokkaan johtuu useimmiten soluista. Bakteerien vuoksi I-luokkaan meni viime vuonna vain noin 0,1 % maidosta, kun taas solut olivat syynä 2,93 %:ssa.

II-luokkaan putoamisen syynä ovat usein samanaikaiset

Solulukujen geometriset vuosikeskiarvot ovat olleet viimeiset vuodet vajaat 130 000/ml ja viime vuonna 129 450/ml. Bakteerikeskiarvot ovat olleet noin 5 000/ml ja viime vuonna 5 540/ml.

Vuodenaikaisvaihtelua on edelleen. Soluissa alhaisimmat luvut olivat vuoden 2018 lokakuussa (116 880) ja korkeimmat elokuussa (157 850). Bakteereissa matalimmat luvut ovat helmikuulta (5 090) ja korkeimmat vastaavasti heinäkuulta (6 370).

Kesän 2018 kuumuus näkyi edellisvuosia korkeampana solupiikkinä elokuussa, mutta bakteerissa ei ollut samaa havaittavissa.

Maitokuormien poikkeamia ennaltaehkäistään siten, että poikkeamat havaitaan ajoissa. Äärimmäisen tärkeää on havaita poikkeama ennen maidon keräilyä, jolloin kyseistä maitoa ei pumpata autoon ja kuorman laatu säilyy hyvänä.

Kun tila ilmoittaa poikkeamasta osuuskuntaan ennen keräilyä, se saa kerran vuodessa hyvitystä puolet maitoerän arvosta. Tilat tekevätkin ilmoituksia kiitettävästi.

Maitoautonkuljettajat havaitsevat vastaanottotarkastuksessa erityisesti lämpötilapoikkeamat, mutta myös aistinvaraisia poikkeamia havaitaan. Näistä kaikista havaituista poikkeamista tehdään KAMU-poikkeamailmoitus.

Valioryhmässä maksettiin ensimmäisen kerran vastuullisuuslisää viime vuoden tammikuussa. Kriteerit täyttävää maitoa tuotettiin vuoden lopussa 93,2 % ja tiloista lisän sai 82,2 %.