Apua maatilan riskienhallintaan työterveyshuollosta

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon palveluihin kuuluu tilakäynnillä tehtävä työolosuhdeselvitys. Sen toteuttavat yhdessä maatalousyrittäjän kanssa tavallisimmin työterveyshoitaja ja maatalouden asiantuntija. Myös fysioterapeutti tai lääkäri voi osallistua tilakäynnille.

Tilakäynnillä tarkastellaan työn ja terveyden suhdetta. Yhdessä käydään läpi maatilan työolosuhteita, arvioidaan työn kuormitustekijöitä, tapaturmariskejä ja altisteita. Tavoitteena on kehittää työolosuhteita terveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia tukeviksi.

Melan uudistettuun työterveys-huoltosovellukseen kirjataan maatalousyrittäjän suostumuksesta tilakäynnillä tehdyt havainnot. Raporttiin voi liittää kuvia ja videomateriaalia tilalta.

Maatalousyrittäjä kirjautuu sovellukseen omilla pankkitunnuksillaan Melan verkkosivuilla asiointipalveluissa. Sovelluksessa voi hallinnoida omia tietoja, arvioida kuormitustekijöitä ja pitää yhteyttä työterveyshuoltoon.

Sovellus muistuttaa yrittäjää tulevista tilakäynneistä ja toimii sähköisenä työkaluna työoloselvityksen tekemisessä, raportoinnissa ja seurannassa. Sovelluksen esitietolomakkeen yrittäjä voi täyttää ennen tilakäyntiä. Esitietolomakkeella annetut tiedot rakentavat osaltaan työoloselvitystä.

Sovellus toimii myös sähköisenä arkistona. Sieltä löytyvät kaikki tilakäyntejä koskevat työterveyshuollon dokumentit. Uuteen työterveyshuoltosovellukseen kirjautuneet ja esitietolomakkeen täyttäneet maatalousyrittäjät saavat kätevän ensiapupakkauksen tilakäynnin yhteydessä.

Kuulutko maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon? Oletko jo rekisteröitynyt uuteen työterveyshuoltosovellukseen?