97 prosenttia ylittyi reilusti!

Valiolaisten maitotilojen tuottaman raakamaidon laatu saavutti viime vuonna uuden ennätyksen. Parhaimmassa eli E-luokassa oli 97,6 prosenttia vastaanotetusta maidosta.

E-luokkaisen maidon osuus lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 0,7 prosenttia. I-luokan osuus oli 2,4 prosenttia eli 43 227 515 litraa. II-luokkaisen maidon määrä oli 0,01 prosenttia eli 175 219 litraa.

Laatu kehittyi suurin harppauksin 1990-luvulla, kun EU-laatuvaatimukset tulivat voimaan. Vuonna 1990 E-luokan maitoa oli vain reilut 55 prosenttia, mutta vuonna 2000 sen osuus oli jo 92 prosenttia. Siitä eteenpäin laatu on parantunut hitaammin, mutta tasaisesti.

Erinomaista on, että II-luokan maidon osuus on todella pieni ja pysynyt samalla tasolla viimeiset neljä vuotta, noin 0,01 prosentissa. E-luokan maidon lisäys johtuu siis I-luokan maidon vähenemisestä.

Maidon laadun kehtiys Valio-ryhmässä 1990-2019

Solulukujen geometriset vuosi-keskiarvot ovat olleet viimeiset vuodet vajaat 130 000/ml, ja viime vuonna ka. oli 126 980. Bakteeri-keskiarvot ovat olleet alle 6 000/ml, ja viime vuonna ne olivat 5 860/ml.

Vuodenaikaisvaihtelua on edelleen. Soluissa alhaisimmat luvut (119 000) olivat viime vuoden loka-kuussa ja korkeimmat (141 000) kesä- ja elokuussa. Kesän solupiikki jäi edellisvuotta matalammaksi. Bakteereissa matalimmat luvut (4 900) kirjattiin tammikuulta ja korkeimmat (6 720) kesäkuulta.

Valio-ryhmässä maksettiin ensimmäisen kerran vastuullisuuslisää vuoden 2018 tammikuussa. Kriteerit täyttävää maitoa tuotettiin viime vuoden lopussa 93,9 prosenttia, ja 83,1 prosenttia tiloista sai lisän. Tämän vuoden helmikuun luvut olivat vastaavasti 94,8 ja 85 prosenttia.

On siis vielä matkaa siihen tavoitteeseen, että kaikki tilat olisivat vastuullisuuslisän piirissä tämän vuoden lopussa.

Maitokuormien bakteriologinen laatu parani viime vuonna edellisvuodesta. Tulosten keskiarvo oli vuonna 2019 pienempi kuin vuonna 2018, ja poikkeamia, eli tulos yli 100 000, oli vähemmän. Bakteeripoikkeamat eivät estäneet maidon käyttöä.

Antibioottikuormien määrä sen sijaan kasvoi, mutta siitä huolimatta antibioottimaitolitrat puolittuivat edellisvuodesta. Tämä johtuu siitä, että antibioottijäämät havaittiin lähes joka kerta kuormatasolla, eikä antibioottimaitoja päätynyt siiloon asti kuin yhden kerran. Muut maidon käyttöä estävät kuormapoikkeamat vähenivät.