Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Uusien yrittäjien tilaisuudessa puhunut Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme tähdensi voimakkaan uudistumisen merkitystä: kyky tehdä innovaatioita ja uudet avaukset sekä kansainvälisillä- että kotimarkkinoilla ovat ratkaisevaa yrityksen saavuttaman tuloksen kannalta.

Uudet yrittäjät tutustuivat Valioon

Valioryhmän uusien omistajayrittäjien perehdyttämistilaisuus järjestettiin 19.–20. tammikuuta. Valiolla vieraili kahden päivän aikana noin 200 maitotilayrittäjää. He tutustuivat yrityksen toimintaan, kuulivat ajankohtaista tietoa maitomarkkinoista ja omistamastaan yrityksestä sekä maistelivat Valion uutuustuotteita minimessuilla.

Yrittäjät toivotti tervetulleiksi alkutuotanto- ja maidonhankintajohtaja Juha Nousiainen. Hän kertoi Valion toimivan osuuskuntapohjaisesti, ja Valioryhmään kuuluvan 8 hankintaosuuskuntaa. Maitotilayrittäjät omistavat Valion osuuskuntiensa kautta. Nousiainen kertoi myös maitotilayrittäjille veloituksetta tarjottavista palveluista.

Valion hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunisto avasi kuulijoille globaaleja maitomarkkinoiden näkymiä ja kertoi Valion omistajuudesta, omistajastrategiasta ja hallintorakenteista. Kaunisto totesi maitotuotteiden kulutuksen kasvavan: maailman väkiluvun arvioidaan nousevan vuoteen 2050 mennessä 9 miljardiin ja henkeä kohden kulutettu maitomäärä tulee myös kasvamaan.

Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme pureutui esityksessään Valion liiketoimintaan. Hurme kertasi vuosien 2014-2015 haasteita, kun muun muassa suuria maitomääriä jouduttiin Venäjän rajan sulkeuduttua uudelleenohjaamaan. Markkinalla tapahtuneiden muutosten seurauksena yrityksen kannattavuutta kuvaavat luvut, maitotuotto ja -kate, olivat vuonna 2015 pienemmät edellisvuoteen verrattuna. Pudotusta pehmensivät osaltaan Valion kustannussäästötoimet.

#Valiomaitoa lisää avoimuutta

Hanna Yli-Kohtamäki ja Juho Nivala isännöivät Kukkulan tilaa Sievissä. He merkitsivät uusien yrittäjien päivillä karttaan tilansa sijainnin. Kukkulan tila tuottaa maitoa Osuuskunta Pohjolan Maidolle.

Valioryhmän nuoret omistajayrittäjät Hanna Yli-Kohtamäki ja Juho Nivala isännöivät Sievissä 140 lypsävän ja 100 nuorkarjapään tilaa, joka on Juhon kotitila. Juho Nivala hoiti tilaa aiemmin maatalousyhtymänä vanhempiensa kanssa, mutta vuoden 2014 lopussa tila siirtyi kokonaan hänen omistukseensa. Hanna Yli-Kohtamäki toimii tällä hetkellä tilalla karjanhoitajana.

”Olen itsekin lähtöisin lypsykarjatilalta ja työskennellyt muun muassa maatalouslomittajana, joten Valioryhmän toiminta on minulle entuudestaan tuttua”, Hanna Yli-Kohtamäki kertoi.

Juho Nivala on jäsenenä Osuuskunta Pohjolan Maidon edustajistossa, joten myöskään hänelle Valioryhmässä toimiminen ei ole vierasta. Pariskunta toivoi saavansa uusien yrittäjien päiviltä viimeisintä tietoa maitomarkkinoista ja Valion toiminnasta. Faktatietoa tulikin kahden päivän aikana runsaasti.

”Perehdyttämistilaisuus on ensiarvoisen tärkeä varsinkin niille, joilla ei ole käsitystä Valioryhmän toiminnasta”, he totesivat.

Kukkulan tilan uusi navetta on valmistunut vuonna 2012 ja lehmiä lypsää kaksi lypsyrobottia, nuorkarja on vanhassa navetassa. Eläimet ruokitaan seosrehulla. Tällä hetkellä Hanna ja Juho työskentelevät tilalla kahdestaan, mutta ovat miettineet osa-aikaisen työntekijän palkkaamista saadakseen hieman lisää vapaa-aikaa itselleen.

Oma profiili Instagramiin

Nuori yrittäjäpari kertoi, ettei ole vielä ehtinyt osallistua #Valiomaitoa-hankkeeseen, jossa valiolaisten omistajayrittäjien some-päivityksiä kerätään Valiomaitoa-sivulle. Uusien yrittäjien päivillä he kuitenkin päättivät perustaa tilalleen Instagram-profiilin.

”#Valiomaitoa on loistava tapa tuoda maitotilayrittäjiä lähemmäksi kuluttajaa. Tilallamme pidettiin viime keväänä Päivä Maalla -tapahtuma, johon osallistui 500 maidontuotannosta kiinnostunutta kuluttajaa”, he kertoivat.

”Meidän maitotilayrittäjien on toimittava avoimesti, jotta kuluttajille ei muodostu mielikuvaa maataloustuotannosta vain esimerkiksi eläinaktivistien salakuvausvideoiden perusteella”, pariskunta totesi.

Valioon voi luottaa

Tilaisuudessa järjestetyillä minimessuilla Outi ja Jarkko Kalevalle Valio KiehuTM maitojuoman ominaisuuksista ja käyttökohteista kertoi markkinointiassistentti Johanna Nuutila. Kalevat kertoivat, että minimessuilla esitellyt uutuudet tuli myös maisteltua läpi.

Osuuskunta Maitosuomen omistajayrittäjien Outi ja Jarkko Kalevan mielestä Valioryhmän uusien yrittäjien tilaisuus on erinomainen paikka tutustua osuuskuntien henkilökuntaan ja muihin Valioryhmän yrittäjiin. Kalevat antavat arvoa Valiolle luotettavana toimijana.

”Yritys on myös jatkossa meidän asiallamme, varmasti”, Jarkko Kaleva sanoi. ”Koska oma toiminta maitotilalla vaatii pitkäaikaisia investointeja, on 100-prosenttinen luottamus maitoa vastaanottavaan tahoon tärkeä asia.”

Kalevat hoitavat kahden lypsyrobotin karjaa Teuvalla maatalousyhtymänä Jarkon vanhempien, Paula ja Seppo Kalevan, kanssa. Lypsäviä on noin sata, lisäksi ummessa olevat.

Tilalla on viljelyssä sata hehtaaria nurmea, joilta rehusato korjataan itse. Verhoseinillä ja visiiriruokinnalla varustettu navetta on valmistunut vuonna 2013.

Tuotekehitys kiinnostaa

Kalevat pitivät tilaisuuden antia hyvänä. Etukäteen he odottivat eniten toimitusjohtaja Annikka Hurmeen tapaamista ja puheenvuoroa.

Vientipäälliköt Laura Enbom (toinen vas.) ja Aapo Kukkonen (vas.) esittelivät minimessuilla Osuuskunta Pohjolan Maidon omistajayrittäjille Valion kansainvälistä myyntiä ja kansainvälisille markkinoille kehitettyjä tuotteita. Yrittäjiä kiinnosti erityisesti mihin maihin tuotteita viedään ja mihin tuotteita kohdemarkkinoilla käytetään.

”Oli hyvä nähdä ja kuulla, miten kovasti Valiolla ponnistellaan suomalaisen maidontuotannon puolesta”, he totesivat. ”Yrityksessä haetaan ihailtavan aktiivisesti uusia markkinoita erityisesti nyt, Venäjän vientikiellon seurauksena. Uudet innovaatiot sekä patenttihakemukset mahdollistavat Valion lisäarvoa tuottavan tuotekehityksen.”

Pariskunta kertoi seuraavansa tarkasti, mitä uutuuksia Valio heidän ja kollegoiden maidosta jalostaa.

”Juustot, kermat, Valio Eila® maidot ja Valio rahkat ovat perheessämme ahkerasti käytössä”, Outi Kaleva kertoi hymyillen.

Myös tilaisuuden tuotekehityksen historiaa sivunnut johdon neuvonantaja Matti Harjun puheenvuoro sai Kalevan pariskunnalta kiitoksen: erityisesti Valion lietelantatutkimus kiinnostaa Jarkko Kalevaa.

Lue artikkeli lietelantatutkimuksesta

Tilaisuus yhdessä oloon ja verkostoitumiseen

Valioryhmä järjesti uusille omistajayrittäjilleen perehdyttämistilaisuuden Helsingissä seitsemättä kertaa. Suuren osallistujamäärän vuoksi tilaisuus oli kaksipäiväinen: ensimmäisenä päivänä Valiolla oli Osuuskunta ItäMaidon ja Osuuskunta Pohjolan Maidon yrittäjät, toisena päivänä Valion vieraina olivat Osuuskunta Tuottajain Maidon, Maitosuomen ja Länsi-Maidon yrittäjät.

Toisen päivän yrittäjät viettivät perehtyen osuuskuntien omiin asioihin Hotelli Presidentissä. Heille esitelmöi maitopolitiikasta myös MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Kaikkien osuuskuntien yhteinen illallinen henkilöstöravintola Oliviassa antoi hyvän tilaisuuden verkostoitua yli osuuskuntarajojen ja keskustella Valioryhmässä työskentelevien kanssa ajankohtaisista aiheista.