Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Kuva: Markku Ojala

Yhtiökokous vahvisti Valion tilinpäätöksen

Valio Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 8.4.2015. Valion hallintoneuvoston puheenjohtaja Pentti Santala avasi yhtiökokouksen. Hän kertasi haastavaa markkinatilannetta, johon maitosektori ajautui Venäjän vastapakotteiden astuessa voimaan viime elokuussa. Valio menetti vastapakotteiden vuoksi eniten, ja EU:n korvaukset olivat menetyksiin nähden mitättömän pienet.

Santalan mukaan Valio tulee menestymään vahvojen brändien ja innovatiivisuutensa avulla tulevaisuudessakin. Positiivisena valopilkkuna ovat muun muassa Ruotsin ja Tanskan markkinat, joille Valion tuotteita viedään. Markkinoiden syklisyys sekä kysyntä ja tarjonta tulevat kuitenkin entisestään lisääntymään, varsinkin maitokiintiöiden poistuttua.

Innovatiivinen ja laadukas

Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme esitteli kokouksessa yrityksen tilivuoden toimintaa ja tilikauden tunnuslukuja. Hän kertasi puheenvuoronsa alussa Valion toiminnan peruspilarit. Yrityksen perustehtävä on Valioryhmän maidontuottajaomistajien maidon arvon maksimointi. Ilman viimesyksyistä kriisiä Valio olisi onnistunut tehtävässään edelleen erinomaisesti.

Hurme totesi, että pitkällä tähtäimellä Valio on onnistunut viemään maitoalaa aivan oikeaan suuntaan. Tuotteisiin on luotu lisäarvoa, jota yritys on menestyksekkäästi tuottanut: vuonna 2014 markkinoille saatiin 136 uutuustuotetta ja uusia patenttihakemuksia jätettiin viisi. Valion toiminnan keskiössä on tyytyväinen kuluttaja, koska kuluttajat päättävät loppukädessä yritysten menestyksestä.

Toimitusjohtajan mukaan Valio on Euroopan – jos ei koko maailman – innovatiivisin meijerialan yritys, ja vahvaa uusiutumista tullaan jatkamaan kaikilla osa-alueilla.

Valion vahvuutena on myös hyvin korkea, yli 40 prosentin omavaraisuusaste.

Tuotteiden laadusta pidetään Valiossa tiukasti kiinni: laadukkuus on yrityksen toiminnan kulmakivi. Valikoimissa tulee olla sekä lisäarvotuotteita että myös edullisia volyymibrändejä. Maitoketjun toimivuutta pyritään jatkuvasti parantamaan, jotta toiminta on mahdollisimman kustannustehokasta ja oikeita asioita fokusoivaa.

Hurmeen mielestä Suomeen ei saa luoda säädöksiä, joilla vaikeutetaan kotimaisten yritysten kilpailua EU:n markkinoilla. Suomi ei ole suljettu markkina, vaan markkina-alue on huomattavasti suurempi. Maitokiintiöiden poistumisen vaikutuksia maailmanmarkkinahintoihin on vielä vaikeaa arvioida, mutta syklisyys tulee varmasti lisääntymään entisestään.

Hallintoneuvostoon 3 uutta maidontuottajajäsentä

Yhtiökokous vahvisti Valio Oy:n tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajille. Valion yhtiökokouksessa oli edustettuna 12 osakasta Valio Oy:n 17 osakkaasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi Petri Hovi Lappeenrannasta.

Valio Oy maksaa 31.12.2014 rekisteröidylle osakepääomalle 3,4 prosenttia osinkoa eli 115,6 euroa osakkeelta.

Hallintoneuvoston maidontuottajajäsenten lukumääräksi vahvistettiin hallintoneuvoston esityksestä entinen määrä eli 23 jäsentä. Hallintoneuvoston paikat jakautuvat omistajaosuuskuntien kesken seuraavasti: Osuuskunta ItäMaito 6, Osuuskunta Länsi-Maito 3, Osuuskunta Normilk 8 ja Osuuskunta Tuottajain Maito 6. Hallintoneuvostossa on yhteensä 27 jäsentä, joista neljä edustaa henkilöstöä.

Valion hallintoneuvostoon valittiin uusina jäseninä maanviljelijä Tuomo Haikonen Heinolasta, maanviljelijä Lassi Mäkinen Liedosta ja maanviljelijä Vesa Parvinen Parikkalasta.

Santala jatkaa hallintoneuvoston puheenjohtajana

Hallintoneuvosto piti järjestäytymiskokouksensa yhtiökokouksen jälkeen. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa maanviljelijä Pentti Santala Kauhajoelta. Varapuheenjohtajana jatkaa maanviljelijä Jaakko Rouhiainen Juvalta.

Ennätystulos laski 2014

Valio-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 950 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto supistui edellisestä vuodesta 3,9 prosenttia. Liikevaihdon supistumisen aiheutti pääosin Venäjän elokuussa asettamat tuontirajoitukset ja kuluttajien ostovoiman heikkeneminen. Kotimaan liikevaihto laski 0,8 prosenttia ja ulkomaan 9,1 prosenttia. Konsernin maitokate oli 974 miljoonaa euroa ja maitotuotto oli 43,7 senttiä litralta.

Valion osuuskunnille maksama tilityshinta oli 45,4 senttiä maitolitralta. Vuodelta 2014 ei maksettu jälkitiliä.

Noin 35 prosenttia Valion liikevaihdosta syntyi viennistä ja tytäryhtiöistä. Tilikauden lopussa Valio Oy päätti perustaa Tanskaan 100-prosenttisesti omistamansa tytäryhtiön, Valio Danmark ApS.

Lainat rahoituslaitoksista olivat vuoden 2014 lopussa 416 miljoonaa euroa. Valion omavaraisuusaste oli 42 prosenttia. Investoinnit olivat 152 miljoonaa euroa.

Lue tästä linkistä Valion hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös