Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Vesa Kaunisto on Valion hallituksen puheenjohtaja. Kuva: Mikko Mäntyniemi

Yhtenäinen Valioryhmä turvaa maidontuotannon kannattavuuden

Valion hallituksen uusi puheenjohtaja Vesa Kaunisto sanoo, että valiolaisen maidon arvon maksimointi on yrityksen kaiken toiminnan tavoite ja yrityksen perustehtävä. Uusi hallitus aloitti työnsä vuoden 2015 alussa haastavassa markkinatilanteessa.

Valion hallituksen puheenjohtajana vuoden alussa aloittanut Vesa Kaunisto on ollut maitoalan luottamustoiminnassa mukana vuodesta 2000. Maitoalan luottamustoiminnan Kaunisto aloitti Keski-Pohjan Juustokunnan hallituksesta, joka fuusioitui myöhemmin Osuuskunta Pohjolan Maitoon. Valion hallituksen varapuheenjohtajana hän on toiminut vuodet 2013–2014.

”Monenlaisia uhkia ja kriisejä on mahtunut tähän ajanjaksoon, mutta tällä hetkellä tilanne on kaikista haastavin.”

Kaunisto puhuu alkaneesta vuodesta vakavana: aika on vaikea sekä Valiolle että suomalaisille maidontuottajille. Tilanne sekä kotimaan että ulkomaiden markkinoilla on haastava. Rasvan ja maitojauheen maailmanmarkkinahintojen viime keväänä alkanut lasku yhdessä Venäjän kaupan pysähtymisen sekä kuluttajien ostovoiman heikkenemisen kanssa ovat aiheuttaneet kriisin, johon Valiossa on haettu ratkaisuja muun muassa etsimällä uusia kuluttajatuotemarkkinoita, tehostamalla teollisuusmyyntiä entisestään ja karsimalla kuluja sekä parantamalla yrityksen kustannustehokkuutta.

”Markkinatilanteet muuttuvat, mutta perustehtävämme ei. Se on valiolaisten tilojen tuottaman maidon arvon maksimointi, jonka eteen teemme intensiivistä strategiatyötä jatkuvasti”, Kaunisto sanoo.

Valion historia osoittaa, että yritys kykenee maksamaan tuottajilleen Euroopan parhaimpiin kuuluvaa maidon hintaa. Tämä on Kauniston mukaan aina ykköstavoite, vaikka tuottajahintaa on jouduttu laskemaan Valion tilityskyvyn heikentymisen vuoksi. Valio maksaa tuottajille maidon hinnassa kaiken, mitä se markkinoilta saa.

”Kuitenkaan vaikeassakaan tilanteessa Valion vakavaraisuutta ei voida uhrata, vaan meidän pitää turvata yrityksen kyky menestyä myös jatkossa.”

Valiolla suurin syy tuottajahinnan laskuun on ollut Venäjän kaupan pysähtymisestä johtuva yrityksen tilityskyvyn heikkeneminen. Lisäksi kotimaassa kuluttajien ostovoima on heikentynyt.

Taloudellinen tilanne tuo lisähaastetta

Maitoa on tällä hetkellä runsaasti markkinoilla ja maidon markkinahinnat ovat laskeneet. Euroopassa ylijäämämaito on aiheuttanut juustojen hinnan laskun. Maitokiintiöiden poistuminen maaliskuun lopussa ei tule Kauniston mukaan helpottamaan tilannetta.

Tällä hetkellä tuottajahinnan lasku ja markkinoiden syklisyys aiheuttavat haasteita maitoyrittäjien arkeen.

”Varsinkin investoineet maitotilat voivat olla hätää kärsimässä. Kun taloudellisia vaikeuksia ilmenee, tilojen on haettava apua ajoissa talousasiantuntijoilta sekä oman osuuskuntansa asiantuntijoilta. Pankkien kanssa on syytä neuvotella esimerkiksi lainojen lyhennyksistä. Kaikki keinot on otettava käyttöön, jotta selviämme vaikeimman ajan yli”, Kaunisto pohtii.

Valioryhmä ponnistelee

Valiossa keskitytään nyt omaan, tehokkaaseen tekemiseen. Valion vahvan tuotteiston uusiutuvuus tulee turvaamaan tulevaisuudessa parhaimmin maidontuottajien tulotason. Yrityksessä ponnistellaan myös esimerkiksi teollisuustuotteiden, jauheiden ja voin, tuotekehityksessä ja myynnissä, jotta markkinoilta saadaan niille parasta mahdollista hintaa.

”Ruotsissa ja Tanskassa olemme lisänneet myyntiämme. Kaikki mahdolliset toimenpiteet tehdään ja kivet käännetään, jotta saamme vaikeanakin aikana parasta mahdollista maitotuottoa tuotteillemme. Valion markkinoilta saama tuotto tiliytyy aina tuottajillemme”, Kaunisto sanoo.

Kaikki tuottajat samanarvoisia

Kaunisto uskoo Valioryhmän tuottajien ymmärtävän osuustoiminnallisen yrityksen yhtenäisyyden merkityksen ja arvon. Valiossa tuottajilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin, ja lisäksi yhtenäisellä ja vahvalla toimijalla on neuvotteluvoimaa.

”On maidontuottajien etu, että Valio menestyy ja turvaa suomalaiselle maidontuotannolle kannattavat edellytykset. Maidontuotanto sopii Suomen olosuhteisiin erityisen hyvin ja on tuotantosuuntana kotimaisen maatalouden selkäranka”, Kaunisto toteaa.

Valioryhmässä jokainen tuottaja on samalla viivalla, koska osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti kaikenkokoiset tuottajat saavat samansuuruista tuottajahintaa. Maidosta maksettava hinta ei riipu tilalla tuotettujen maitolitrojen määrästä. Valiossa jokainen tuottaja myös omistaa osan yrityksestä, joka on erityislaatuista.

Kaunisto muistuttaa, että Valio ottaa aina vastaan jalostettavaksi jokaisen maitolitran, jonka valiolaiset tilat tuottavat. Syksyllä Venäjän tuontipakotteiden astuessa voimaan kaikki vastaanotetut maitolitrat pystyttiin jalostamaan, vaikka tuotantoon tuli merkittäviä muutoksia yhdessä yössä.

Tulevaisuudessakin vahva

Edellisten sukupolvien hallintohenkilöille Kaunisto haluaa antaa kiitoksensa siitä, että he ovat rakentaneet pitkäjänteisellä työllä Valiosta yhtenäisen ja vahvan yrityksen. Valio on hyvämaineinen yritys, jolla on vahvat brändit ja tuotteisto, joka tuo maidolle lisäarvoa.

Kaunisto muistuttaa, että Suomi on korkeiden kustannusten maa myös maidontuotannossa. Maidon jalostamisella bulkkituotteiksi ei saada riittävää tuottajahintaa, jotta maitotilat voisivat menestyä.

”Tässä hetkessä markkinatilanne on vaikea, mutta Valion vahvuudet pysyvät. Kunhan markkinat korjaantuvat, pystymme jälleen palauttamaan maidon hinnan hyvälle tasolle.”

Vaikka aika on vaikea, puheenjohtaja on siitä huolimatta rauhallinen ja luottavainen.

”Valion hallinnon ja erittäin taitavan johtoryhmän kanssa vedämme samaa köyttä samaan suuntaan. Yhtenäisen ja vahvan sekä kannattavaan vientitoimintaan kykenevän Valion avulla voimme turvata suomalaisen maidontuotannon jatkuvuuden”, Kaunisto vakuuttaa painokkaasti.

Valioryhmän tuottaja Vetelistä

Valion hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunistolla on vaimonsa Kirsi Kauniston kanssa Vetelissä 34 lehmän maitotila. Tilalla on peltoa 46 hehtaaria, joita Kaunistot viljelevät itse. Valion hallituksen puheenjohtajuus vie Vesa Kauniston työajasta noin 60 %.

”Vaimoni hoitaa navettatöitä näinä aikoina yksin tai palkattu työntekijä apunaan.”

Vesa Kaunisto kertoo, että kotitilalla työskennellessä tulee mietittyä paljon Valion asioita. Usein navetta- ja peltotöitä tehdessä hän hoitaa asioita puhelimitse.

Kun vapaa-aikaa jää, puheenjohtaja harrastaa liikuntaa sekä lukee mielellään.

”Meillä on myös Flanderin paimenkoiria eli bouvierejä. Vaimollani on kennelnimi ja tällä hetkellä meillä on viisi koiraa.”

Kaunistojen poika, Patrik, opiskelee Vetelin lukiossa ensimmäistä vuotta.

Vesa Kaunisto