Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Yhdessä eteenpäin

Suomalainen maataloustuotantoon murroksessa. Vallitsevaan tukalaan tilanteeseen ovat johtaneet sekä markkinataloudelliset, poliittiset että luonnon-oloista johtuvat syyt.

Valio on suomalaisessa mittakaavassa todella ainutlaatuinen osuustoiminnallinen yritys, jonka omistavat Valioryhmän maito-osuuskunnat omistajayrittäjineen. Pystymme kilpailemaan innovatiivisilla ja puhtailla tuotteillamme globaalilla markkinalla suurten meijerijättien rinnalla ja hyödyntämään työssä upeaa, arvokasta ja perinteikästä Valio-brändiämme.

Teemme pitkää päivää sekä maitotiloilla että myös Valiolla; tavoitteemme on säilyttää suomalainen maidontuotanto elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä.

Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii kilpailluilla maitomarkkinoilla armotonta työtä, ammattitaitoa sekä jatkuvaa parantamista ja tehostamista. Se vaatii koko ketjulta tekemistä yhteisvoimin.

Jokainen meistä Valioryhmän maitoketjussa työskentelevistä tekee omalla tahollaan myös kuluttajatyötä eli kertoo suomalaisesta maitoketjusta ja Valiosta esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa tai kohdatessaan sidosryhmiä ja tuotteidemme ostajia kasvotusten.

Valiolta pyrimme auttamaan teitä yrittäjiä jatkossa yhä paremmin kuluttajatyöhön, ja tehostamme omistajaviestintäämme ja esimerkiksi Valman käyttöä tiedonvälitykseen.

Yhteisvoimin pääsemme kriisien yli ja ponnistamme vahvoina tulevaisuuteen.