Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Vuototarkastus muuttuu

Tilasäiliöiden lakisääteiset kylmäaineiden vuototarkastusperiaatteet muuttuvat.

Silloin kun tila on itse hankkinut tilasäiliönsä, on vuoto-tarkastusvastuu maitotilayrittäjällä. Jos osuuskunta on ostanut tilasäiliön ja vuokraa sitä, vastuu on osuuskunnalla. Mikäli osuuskunta on ostanut tilasäiliön ja tuonut sen tilalle ilman vuokran perimistä, on vastuu osuuskunnalla.

Vuoden 2016 loppuun asti tilasäiliöt tarkastettiin vuotojen varalta vuosittain, kun tilasäiliössä olevan kylmäaineen määrä oli vähintään 3 kiloa. Vuoden 2017 alusta lähtien vuototarkastus määräytyy kylmäaineen tyypin ja määrän mukaan. Tässä on otteita Suomen ympäristökeskuksen ohjeesta.

Huolehdi, että laite tarkistetaan asetuksen mukaisin määrävälein pätevällä tarkastajalla.

Otsoni- tai F-kaasuasetuksissa tarkoitettuja aineita sisältävän kiinteästi asennetun jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteen sekä sammutuslaitteiston haltijan tai omistajan on huolehdittava, että laite tarkastetaan säännöllisesti. Tarkastusväli riippuu laitteen sisältämän aineen määrästä ja tyypistä. Tarkastusvälit fluorattuja kasvihuonekaasuja (esim. R-134a, R-404A) sisältäville laitteille perustuvat 1.1.2015 alkaen laitteen sisältämän kylmäaineen määrään ja sen ilmastoa lämmittävään vaikutukseen (CO2-ekv.). Vanhoissa laitteissa saattaa edelleen olla käytössä otsonikerrosta heikentäviä aineita (esim. R-22 tai R-12). Niiden tarkastusvälit perustuvat kylmäaineen määrään (kg).

KLIKKAA KUVA SUUREMMAKSI