Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Via Naseva med i nya kvalitetssystemet för Valiomjölk

Nöthälsovården är en fast del av mjölkproduktionens ansvarsfulla produktionssätt, och då hälsovården genomförs systematiskt ger den hela mjölkkedjan både ekonomisk och funktionell nytta.

Friska djur säkerställer att mjölkgårdsföretagarens arbete i ladugården löper bra. Förebyggandet går att mäta i pengar, då man sparar in vårdkostnader och kan undvika sjukdomssaneringar. I Naseva, dvs. uppföljningssystemet för nöthälsovården, byggs med tiden upp en heltäckande dokumentation över händelserna i gårdens hälsovårdsarbete. Det möjliggör bland annat att de antibiotikabehandlingar som veterinärerna förskriver registreras automatiskt, och ger mjölkgårdsföretagaren en rapport över besättningens hälsostatus som kan användas som verktyg i det dagliga arbetet på gården.

En heltäckande och enhetlig nationell praxis för djurhälsovården ger näringen bättre möjligheter att hantera smittsamma sjukdomar. Det ansvarsfulla produktionssättet blir hela tiden allt viktigare som köpkriterium för mjölkprodukternas köpare och konsumenter.

Det att vi använder mindre mikrobläkemedel än våra konkurrentländer och har mindre smittsamma sjukdomar är med säkerhet en konkurrensfördel för den finländska mjölkproduktionen. Med hjälp av Nasevas data kan vi berätta fakta för konsumenterna och visa mjölkprodukternas köpare hur mjölken produceras hos oss.

På grund av dessa fördelar är det klart, varför Valio tillsammans med veterinärkåren och andra aktörer inom näringen har byggt upp en enhetlig nationell handlingsmodell för nöthälsovården och hälsovårdsregistret Naseva som stöd för hälsovårdsarbetet.

Med åren har Naseva finslipats till ett system som betjänar företagaren allt bättre. På motsvarande sätt har veterinärernas hälsovårdstjänster och hälsovårdsbesökens innehåll under de senaste åren tagit betydliga kliv framåt. Nu är Valiogruppen redo att införliva Naseva och hälsovårdsbesöken som en fast del av kvalitetssystemet för Valiomjölk.

I våra reviderade kvalitets- och produktionsanvisningar för mjölk är siktet särskilt inställt på djurens hälsa och välmående.

En villkor för att få det ansvarstillägg som börjar betalas från början av 2018 är att gården i fortsättningen låter göra minst ett hälsovårdsbesök per år, och att gården är med i Naseva.

Om din gård inte redan är med i Naseva, lönar det sig för att säkert få tillägget att i god tid under innevarande höst ingå hälsovårdsavtal med en veterinär.

Mera information om Naseva och hur man ansluter sig får du på webbsidan www.naseva.fi i avsnittet Valio Hälsa i Valma och av andelslagens rådgivning.