Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Vi ska uppfylla kundens förväntningar och önskemål

Inom Valio lade man under 2016 grunden för en lönsamt tillväxt på exportmarknaden, och i år tror vi att många av projekten ska få luft under vingarna. Att bygga upp en konsumtionsvaruexport i konkurrens med starka internationella brand är en krävande uppgift som inte sker särskilt snabbt.

Vi lyckades ändå med det särskilt i Sverige, Baltikum och Ryssland, där omsättningen ökade i alla tre områden. År 2016 lanserade vi t.ex. barnmat i Ryssland och konsumtionspulver i Kina. I Finland måste konsumenternas förväntningar och önskemål överträffas varje vecka. Det krävs förnyelse, men basprodukterna får inte glömmas, eftersom priset fortfarande är det viktigaste köpkriteriet i Finland.

Den lilla ekonomiska återhämtningen i både Finland och EU väcker svagt positiva förväntningar för år 2017. Den globala mjölkmarknaden har sett något ljusare ut nu på föråret. Interventionslagren, särskilt lagren av fettfritt mjölkpulver, är ändå nu fulla, så EU:s marknadssituation kommer sannolikt inte att tillfriskna under de närmaste åren. För industriprodukternas del kan särskilt den goda prisnivån för smör inverka positivt på Valios ekonomi under föråret.

År 2016 minskade Valios omsättning med ca 5 procent till 1640 miljoner euro. Mjölkmarginalen och Valios avräkningspris till andelslagen var ändå nära föregående års nivå. Trots utmaningarna på marknaden har vi under 2010-talet kunnat betala ca 9 cent mera per liter mjölk än vad som betalats i EU i medeltal. Vårt mål är att betala ett förutsägbart, jämnt avräkningspris. Vi har jagat effektivitet på alla håll, personalen har flexat och vi har haft en sträng kostnadsdisciplin, därför har vi ett gott grepp om Valios egna kostnader, som blev klart lägre än budgeterat.

Konsumenterna efterlyser nya produkter och produktkategorier.

Valio Mifu® mjölkproteingryn som lanserade i fjol är ett exempel på Valios toppinnovationer och en helt ny produkt som snabbt hittat köpare. Mifu® har klättrat upp till marknadsledarplats i en ny matlagningskategori, där produktens marknadsandel är nästan 20 procent(*. Detta är ett fantastiskt resultat i en snabbt växande produktkategori!

De finlänska konsumenterna har fått upp ögonen för Mifu® mjölkproteingryn och nu i februari lanseras de i Sverige. Mifu® är ett lysande exempel på att vi bör vara innovativa och erbjuda alternativa produkter åt den ökande grupp konsumenter som är intresserade av nya matlagningsråvaror, också utanför Finlands gränser. Genom att kommersialisera mervärdesprodukter och nya innovationer internationellt får vi förutom tillväxt också bättre lönsamhet. Den minskade sockerhalten i mellanmålen har särskilt barnfamiljerna tagit emot med glädje, och intresset för produkter som innehåller Valsa® mjölksalt växer.

Högsta förvaltningsdomstolen kvarhöll den påföljdsavgift på 70 miljoner som marknadsdomstolen påfört Valio för missbruk av ledande marknadsställning. Ärendet är nu slutbehandlat. Trots att en eventuell skadeståndsprocess kan räcka flera år måste vi nu se framåt. Valio har god soliditet och god likviditet. Påföljdsavgiften har redan betalats. Det är klart att vi har förlorat pengar och att det har vissa följder - vissa långsiktiga investeringar och deras tidtabeller måste kanske ses över om det behövs.

År 2017 har inletts med försiktigt positiva marknadsutsikter. Inom Valiogruppen har man däremot redan full fart, och verksamheten utvecklas i bättre riktning på många sätt, både på ägarföretagarnas gårdar och inom Valio. Vi har alla förutsättningar för att göra vår ansvarsfulla verksamhet till en konkurrensfördel för Valio.

*) Nielsen Homescan, Ersättande produkter för köttprotein (frys- och färskprodukter och Mifu+Tofu). Inköpsvolymer 52 v. till 25.12.2016