Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Vetenskap och forskning skapar innovationer

Valio arrangerade i januari ett internationellt vetenskapsseminarium i Finlandiahuset.

Evenemanget ordnades för att fira Valios hundraåriga forsknings- och produktutvecklingshistoria, och gav samtidigt en inblick i framtiden med temat ”Dagens vetenskap är morgondagens välfärd”.

I seminariet lyftes bland annat fram det ökade livsmedelsbehov som uppkommer i och med befolkningstillväxten och klimatförändringens inverkan på de matproducerade regionerna. Det framhölls också att vårt matproduktionssystem globalt skulle kollapsa utan idisslare. Å andra sidan kan den snabba teknologiska utvecklingen berika konsumentens matbord med de mest varierande vegetabilier - kanske vi en dag får en gräsdrink som även en mänsklig mage kan smälta.

Vi på Valio ser givetvis mjölken som navet i våra produkter, och vi kompletterar klokt vårt utbud med produktkategorier som förbättrar företagets ekonomiska resultat. Med hjälp av vetenskap och forskning kan vi hitta nya kategorier som håller i framtiden och tryggar våra ägarföretags utkomst. Det är bara genom innovationer som Valio kan ha framgång.

”Det är bara genom innovationer som Valio kan ha framgång.”

 

Vetenskapsseminariet kulminerade i offentliggörandet av Valios näringsåtagande. Genom näringsåtagandet vill vi hjälpa konsumenterna att minska användningen av socker och salt och underlätta valet av saltfattigare recept. Åtagandet är en konkret ansvarsgärning, som visar att vi ständigt söker lösningar för ett bättre liv.

Vi lyssnar noga på konsumenterna i utvecklingen av nya produktkategorier. I början av året lanserade en ny produktserie, Valio Oddlygood®, som tillverkas av inhemsk havre och är ett svar på konsumenternas önskemål om vegetabiliska produkter. Gurterna och havredryckerna är bevis på Valios kunnande inom produktutveckling, teknik och receptik som når ut till helt nya produktkategorier.

Under förvintern fick vi en läcker spelöppning när Valios glassfabrik körde igång.

Valios långa tradition som tillverkare av förstklassig glass fortsätter nu efter en paus på 14 år. Det har varit fantastiskt att se hur nyheten om glasstillverkningens återkomst tagits emot! Själv är jag efter första smakbiten helt såld på jordgubbs-basilika-glass, och väntar som många andra konsumenter på att Valios delikatessglasser ska uppenbara sig på butikshyllorna.

 

År 2018 har tack vare nya produktkategorier börjat i positiva tecken för Valios del, men situationen på den globala mjölkmarknaden ser inte bra ut på grund av EU:s fyllda mjölkpulverlager och ökade mjölkproduktion. Valios omsättning har ändå uppnått en jämn tillväxttakt, och dotterbolagen i synnerhet i Baltikum, Ryssland och Sverige har gjort goda resultat.

På hemmamarknaden är konkurrensen hård, och på exportmarknaden strävar vi på i jämn takt. Vår utmaning är i synnerhet att få den internationella tillväxten lönsam. Ute i världen är Valio tillsvidare ett okänt namn. Små ljusglimtar har vi ändå sett när nya marknader har öppnats i exempelvis Polen och Spanien. Under våren ska vi också börja exportera glass till StPetersburg och Moskva.

 

På Valio har alla ett gemensamt mål som vi arbetar för: att trygga Europas högsta och jämnaste mjölkpris och en utkomst för ägarföretagen.

Med önskan om en god ny vår!