Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Kuva Valio Oy

Vastuullisuuslisä kannustaa kohti yhteistä päämäärää

Valiomaidon laatu- ja tuotantotapauudistus konkretisoitui helmikuussa, kun yhden sentin vastuullisuuslisä maitolitraa kohden näkyi maitotilissä.

Valiolaisten omistajayrittäjien kattava osallistuminen yllätti iloisesti, vaikka tavoite olikin korkealla.
Valioryhmän yhteisenä tavoitteena on saada kaikki omistajayrittäjät vastuullisuusohjelmaan mukaan
viimeistään vuonna 2020.

Omistajayrittäjät ottivat laatu- ja tuotantotapauudistuksen hyvin vastaan.

Vastuullisuuslisä on kiinnostanut erityisesti keskimääräistä suurempia tiloja. Helmikuussa vastuullisuuslisä kattoi 90,8 prosenttia maksetuista maitolitroista. Osuuskuntien välillä on pieniä eroja kattavuudessa. Paras kattavuus, yli 94 prosenttia, on Osuuskunta Länsi-Maidossa.


Automaattinen tiedonsiirto Nasevan ja maidontilitysohjelman välillä aiheutti haasteita, kun vastuullisuuslisän maksaminen aloitettiin. Vaikka järjestelmien toimivuutta testattiin lukuisilla eri tavoilla ennen ensimmäistä maidontilitystä, kaikkien mahdollisten taustatekijöiden yhdysvaikutuksia ei osattu ottaa huomioon. Esimerkiksi monta pitopaikkaa yhden tilatunnuksen sisällä aiheutti ohjelmille hämmennystä. Nyt suurin osa ongelmista on korjattu ja tiedot siirtyvät tietojärjestelmien välillä.

Yksi vastuullisuuslisän edellytys on yrittäjän oma arvio tiettyjen lainsäädännön ja Valiotason vaatimusten toteutumisesta omalla tilalla. Itsearvioinnin tulosten avulla voidaan osoittaa Valion asiakkaille, miten hyvin valiolainen maidontuotantotapa toteutuu maitotiloilla. Jatkossa itsearviointi toteutetaan kolmen vuoden välein.


Suunnitelmallinen lypsykarjan terveydenhuoltotyö ja sen todentaminen Nasevan avulla ovat laatu- ja tuotantotapauudistuksen tärkeimpiä tavoitteita. Karjakokojen kasvaessa yrittäjän ja terveydenhuoltoeläinlääkärin toimiva yhteistyö parantaa karjan terveyttä ja säästää karjanomistajan työaikaa.

Eläinlääkärin vuosittain tekemä terveydenhuollon vuosikatsaus tuottaa arvokasta tietoa tilan toiminnan kehittämiseen. Riittävän kattavaa ja vertailukelpoista terveysdataa tarvitaan myös vakuuttamaan maitotuotteiden ostajat valiolaisen maidontuotannon hyvistä toimintatavoista. Vastuullisuuslisän saaminen edellyttää, että nupoutus- ja sorkkaterveys-tiedot löytyvät terveydenhuollon vuosikatsauksesta.


Valioryhmän yhteisenä tavoitteena on saada kaikki Valioryhmän maitotilat mukaan vastuullisuus-ohjelmaan – jokaisen omistajayrittäjän osallistuminen on tärkeää. Osuuskuntien tuotantoneuvonta auttaa kaikissa vastuullisuuslisään liittyvissä kysymyksissä.