Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Vastuullisuus tuottaa maailmanluokan maitoa

Elintarvikemarkkinat muuttuvat tällä hetkellä nopeasti. Samaan aikaan, kun keskustellaan ilmastonmuutoksen ja nopean väestönkasvun vaikutuksista maa- ja elintarviketalouteen, kaupan sekä kuluttajien vaatimukset tuotantoketjun läpinäkyvyydestä ja vastuullisista toimintatavoista lisääntyvät.

Valio kohtaa asiakkaidensa odotukset joka päivä kotimaan markkinoilla ja myös lähes kaikissa 60 maassa, joihin on vientiä. Asiakkaiden odotukset vaihtelevat kohdemarkkinan mukaan, mutta yhteistä on, että pelkästään huippulaadukas tuote ei välttämättä enää riitä. Koko ketjun tuotantotapojen on oltava kunnossa ja dokumentoitu laatujärjestelmässä. Myös osa parhaista teollisuusasiakkaistamme arvioi vastuullisuutemme vuosittain.

Kuluttajat ja asiakkaat odottavat ennen kaikkea, että eläimet ja ympäristö voivat hyvin alku-tuotannossa ja tuotteiden valmistuksessa. Lisäksi kaikki tuotteisiin käytetyt raaka-aineet ja epäsuorat hankinnat pitää olla jäljitettävissä ja niiden hankintaperiaatteiden on täytettävä vastuullisuuden kriteerit. Valiolla on yli tuhat tuotenimikettä ja asiakkaita ympäri maailman, joten näiden odotusten täyttäminen on valtava haaste.

Valiolla on käytössään maailman paras maitoraaka-aine. Viime vuonna E-luokkaisen maidon osuus ylsi jälleen uuteen ennätykseen, 96,5 prosenttiin koko maitomäärästä. Maidon laadussa olemmekin olleet jo pitkään edelläkävijöitä.

Jotta voimme pitää parhaiten maksavat asiakkaamme, haluamme olla edelläkävijöitä myös vastuullisuudessa. Lisäksi meidän pitää pystyä todistamaan vastuullisuuden toteutuminen tehokkaalla laatujärjestelmällä.

Valioryhmän alkutuotannon laatu- ja tuotantotapauudistuksessa halutaan huomioida asiakkaiden alkutuotannon vastuullisuusodotukset; uusi laatu- ja tuotantotapaohjeisto ja -sopimus tulee voimaan ensi vuoden alussa. Uudet tuotantotapavaatimukset ja -suositukset löytyvät jo nyt Valmasta.

Uudistuksen painopiste on eläinten terveydessä ja hyvinvoinnissa sekä dokumentoinnissa.

Yhteinen tavoite on, että kaikki valiolaiset maitotilat ovat jäsenenä Nasevassa ja solmivat terveydenhuoltosopimuksen haluamansa eläinlääkärin kanssa.

Laatuhinnoittelukin uudistuu. Vanhasta perushintaan sisältyvästä laatulisästä luovutaan, mutta tämä ei laske tilityshintaa. Sen sijaan maksetaan erillistä vastuullisuuslisää 1 sentti litraa kohden perushinnan päälle.

Vastuullisuuslisän saannin ehtona ovat uusien tuotantotapaohjeiden täyttäminen, Naseva-jäsenyys sekä
tilan itsearvioinnin tekeminen Valmassa.

Kaikkien valiolaisten omistajayrittäjien etu on, että kaikki tilat täyttävät ehdot ja saavat vastuullisuuslisän mahdollisimman nopeasti uudistuksen tullessa voimaan. Vastuullisuus tuottaa maailmanluokan maitoa!