Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Työ kevyeksi icon

Työ kevyeksi

Varo pakokaasuja sisätiloissa!

Polttomoottorikäyttöisten työkoneiden, kuten pienkuormainten, rehunjakovaunujen ja kurottajien määrä lypsykarjatiloilla on jopa kolminkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yleisimmin koneita käytetään suurilla kotieläintiloilla.

Polttomoottorikäyttöiset koneet keventävät työtä, mutta niiden pakokaasuissa on terveydelle erittäin haitallisia pienhiukkasia. Pienhiukkasten määrä voi olla tuotantorakennusten sisätiloissa satakertainen ulkoilmaan verrattuna.

Vähennä altistumista

Työprosessit on syytä suunnitella sujuviksi terveellisyyttä unohtamatta. Jos on mahdollista, polttomoottorikäyttöistä konetta kannattaa käyttää työjakson lopussa, jolloin altistumisaika jää mahdollisimman lyhyeksi. Rauhallinen ajotyyli pienillä kierrosluvuilla, turhaa kaasuttelua välttäen vähentää altistumista pakokaasuille.

Ajon aikana ja välissä on eduksi tuulettaa kunnolla, jolloin pienhiukkaspitoisuudet vähenevät. Tehokaskaan ilmanvaihto ei ratkaise pakokaasujen aiheuttamaa ongelmaa.

Polttomoottorikäyttöinen kone on hyvä säilyttää erillisessä tilassa, jolloin käynnistyksessä muodostuvat pakokaasut eivät jää omaan tai eläinten hengitysilmaan. Kylmällä säällä kone kannattaa säilyttää lämpimässä tilassa tai käyttää lohkolämmitintä.

Muista hengityksensuojain

Hengityksensuojainta täytyy käyttää tarpeen mukaan. Esimerkiksi dieselkäyttöisten pienkuormainten pakokaasun pienhiukkaspäästöt ovat niin merkittäviä, että työn aikana on aiheellista käyttää hengityksensuojainta.

Hengityksensuojain voi olla FFP3-luokituksen mukainen kevytsuojain, P3-luokan hiukkassuodattimella varustettu puolinaamari tai hiukkassuodattimella varustettu moottoroitu hengityksensuojain. Työkoneen pakoputkeen voi liittää kaasusuodattimen.

Uutta työkonetta hankittaessa kannattaa valita kone, jossa on sähkö- tai maakaasumoottori. Myös akkukäyttöinen on mahdollinen. Puhtaamman hengitysilman lisäksi nämä koneet ovat hiljaisempia.

Lisätietoa uudessa Älä kaasuta! -tietokortissa, jonka voit tilata Melasta